בית המדרש

  • אונאה ומקח טעות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

מרים בת בת חן

בירור מחירים אצל המתחרים בעילום שם

undefined

הרב ניר אביב

תשע"א
2 דק' קריאה
קיבלתי משימה בחברת ההי-טק שבה אני עובד להתקשר למתחרים של החברה (מדובר בחברות בחו"ל) ולברר מה מחירי המוצרים שלהם שמתחרים במוצר שאנו מוכרים. חברות אלו אינן מפרסמות בציבור את מחיריהן וכמובן לא ירצו למסור אותם למתחרים. לכן שיטת הפעולה היא להתקשר בזהות בדויה, להעמיד פנים כאילו שאני מעוניין לרכוש את המוצר, ואז אני מקבל את המחירים. על פניו נראה שזו אונאה, אך מצד שני אין לחברה שלי כל דרך אחרת לברר את מחירי השוק, ואנו זקוקים למידע הזה כדי להתחרות. ידוע לי שהדבר מקובל ונעשה בתחום. האם זה מותר? מכל מקום, אני זקוק לייעוץ כיצד לנהוג - אינני רוצה לעבור על איסור אונאה, אבל אני אתקשה להסביר למנהלים שלי, שאינם שומרי מצוות, מדוע אינני יכול לבצע את המשימה.
הסיבה לדחיפות היא שלמעשה כבר התחלתי בביצוע המשימה (כבר התקשרתי לכמה חברות), ואז פתאום קלטתי שאולי מדובר באיסור. כעת כבר מצפים ממני להגיש את המידע בקרוב ואינני יודע מה לעשות.
תשובה:
מדבריך לא ברור האם החברות המתחרות הן של יהודים או גויים. על פי ההלכה אסור לרמות אף את הגוי או להטעותו, ולכן אסור לומר לגוי שאתה רוצה לקנות ממנו אם אינך מתכוון לכך.
מקורם של הדברים הוא בגמרא (חולין צ"ד ע"א) "אמר שמואל: אסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעתו של עובד כוכבים", וכן פסק הרמב"ם בהל' מכירה (פרק י"ח הלכה א') "אסור לרמות את בני אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם, ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל שוים בדבר זה".
להטעות את הגוי בממון זו מח' הפוסקים בהבנת הגמ' בבא קמא (קי"ג ע"ב) האם מותר לכתחילה או דווקא אם הגוי היטעה את עצמו, השיטות מובאות ברמ"א חו"מ סימן שמ"ח סעיף ב'. בכל אופן ודאי שכאשר מדובר בישראל ההטעיה הינה אסורה לכל הדיעות, בין בדיבור בין בממון.
עם זאת אתה יכול לגרום לו להטעות את עצמו מבלי להוציא דבר שקר בפיך, כגון: שתשאל 'כמה עולה מוצר זה' וכדומה, או לומר שאתה עושה לעצמך סקר מחירים מהו הזול ביותר מבין החברות וכו'. העיקר לא לשקר ולא לומר בפירוש שאתה מתכוון לקנות אלא להוציא בדרכים עוקפות, שהם בעצמם יבינו כן אם הם רוצים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il