בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • שבועות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

שבועות, דף ל"ט:

כלים פחותים משווה פרוטה

מחלוקת הראשונים, האם כלי פחות משו"פ מחייב שבועה. חקירה בדין פחות משו"פ - האם אין בו גדר ממון או חסר בחשיבות. שאלות קצוה"ח על דין כלי פחות משו"פ בקידושין.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ג אייר תשע"א
48 דק' צפיה
מקורות לשיעור:
שבועות ל"ט: "הטענה שתי כסף",
רש"י ד"ה "מה כסף דבר חשוב וכו'",
תוס' ד"ה "מה כלים וכו'".
רשב"א בסוגיה ד"ה "ה"ג מה כלים וכו'".
רמב"ם הל' טו"נ פ"ג ה"ה והל' מעילה פ"ז הל' ו'.
שו"ע ח"מ סי' פ"ח סע' ג'.
קצות סי' פ"ח ס"ק ג',
נתיבות שם ס"ק א' ובמשוב.
ר"ן קידושין דף ד' בדפי הרי"ף ד"ה "גרסינן בגמ' עגל זה..." ובסוף דבריו שם.
רמב"ם הל' גזילה פ"א ה"ב, והלכ' גניבה פ"א הל' ב'.
אבני מילואים סי' כ"ז ס"ק כ"א וסי' ל"א ס"ק ו'.
סמ"ע סי' פ"ח ס"ק ז' וט"ז שם.
סמ"ע סי' ק"צ ס"ק א' וט"ז שם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il