בית המדרש

  • שכירות דירה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

חנה אביגיל בת שושנה

מזגן בדירה שכורה

undefined

הרב ניר אביב

איר תשע"א
שכרתי דירה כאשר צוין בעל פה כי "בדירה יש מזגן". בחוזה אין אזכור מפורש לאחריות על קלקולים. מי אחראי לתיקון קלקולים שנוצרו, אני או בעל הדירה? האם יש הבדל בין קלקולים שנוצרים ממילא (פגעי מזג אויר) לקלקולים שנובעים משימוש סביר ומקובל?

תשובה:
אם בחוזה מפורש הנושא של אחריות תיקון קלקולים, הכתוב בחוזה הוא הקובע. אך אם לא מוזכר בחוזה אחריות לקלקולים, יש ללכת לפי המנהג המקובל (רמב"ם הל' שכירות פרק ו') והמנהג הוא שהמשכיר מתקן את כל הדברים השייכים בגוף הבית, כגון צנרת וחשמל, ועל השוכר לשלם כל התשלומים שנובעים עקב שימושו בדירה והשירות שניתן לדיירים במקום, כגון חשמל, מים וארנונה. וכן פסק השו"ע (חושן משפט סי' שי"ד): "המשכיר בית לחברו חייב להעמיד לו דלתות, לפתוח לו חלונות שנתקלקלו, לעשות לו נגר ומנעול" וכו'. כלומר, דברים שהם חלק מגוף ומבנה הבית, אולם אין הוא חייב בתוספות שאינן חלק מגוף הבית.
המזגן אינו חלק מגוף ומבנה הבית, לכן אם אין אזכור מפורש בחוזה הקובע אחרת, לא ניתן לחייב את המשכיר לשלם על התיקון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il