בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • שבועות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אודט אוריידא בת תורקיה

מסכת שבועות דף מ"א.

בדין מפכינן שבועה

שני הסברים במחלוקת האם מפכינן שבועה על שכנגדו. חקירה בדיני שבועה: האם נועדה רק בשביל לברר את האמת או שהיא חיוב בכל מצב גם אם לא מבררת?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ב סיוון תשע"א
49 דק' צפיה
מקורות לשיעור:
שבועות דף מ"א. בסוגיא ובתוס' ד"ה "ולמר בר רב אשי"
בר"ן שם ד"ה "דבדאורייתא לא מפכינן"
רמב"ם טו"נ פרק א' הלכה ד' - ו', ובפרק ב' הלכה ה' - ח'
תשו' הרא"ש כלל ח' סי' ג'
ש"ך ח"מ סי' ע"ה ס"ק נ"א
רא"ש ב"מ פרק א' סי' ג'
טור ח"מ סי' ל"ד דברי ר' יקר ובב"י דברי הרשב"א
ש"ך ח"מ סי' פ"ז ס"ק ל' ובקצות שם ס"ק י"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il