בית המדרש

  • זכויות יוצרים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

זכויות הפצה של חומר לימודי

undefined

הרב ניר אביב

סיון תשע"א
אני סטודנטית. פעמים רבות מעבירים אלי (באינטרנט או ביד) סיכומים, תרגילים, מבחנים של שנים עברו וחומר עזר נוסף לשם הקלה על הלמידה למבחנים. ישנה תופעה עגומה, שאותו אחד המפיץ את החומר אליי אוסר עלי להפיץ אותו לאנשים אחרים.

1. באילו מקרים יש לאותו המפיץ (שלאו דוקא יצר את חומר העזר) את הזכות והסמכות לאסור עלי את ההפצה הלאה?
2. האם לאדם שסיכם את ההרצאות בקורס כל השנה והעביר אלי את הסיכומים, יש זכות לאסור עלי להפיץ אותם הלאה?
3. ומה לגבי מבחנים של שנים עברו, בהם אין למפיץ יד ורגל במסמך שהעביר אלי (מלבד העובדה שהשיג אותו) - האם יש לו הזכות לדרוש שלא יפיצו זאת הלאה?

תשובה:
ישנם שני סוגי חומר לימודי:
א. מבחנים של שנים עברו וכדומה, שהמעביר אינו היוצר, אין לו סמכות לאסור עלייך להפיצם.
ב. סיכומי הרצאות וכדומה, מי שיצר אותם יש לו בעלות ממונית עליהם, ואפילו לפוסקים האומרים שאין בעלות ממונית על יצירה רוחנית יש לשלם לו על מה שטרח ועמל והשקיע מדין 'נהנה'.
דין "נהנה" מוזכר במס' בבא קמא דף כ', ומבואר שם שמי שנהנה מעמל חברו כגון שהקיף שדהו מג' רוחות ועמד הוא והקיף רוח רביעית הרי שגילה בדעתו שנוח לו ממעשי חברו ונהנה מהם, ולכן עליו להשתתף בהוצאותיו. בהמשך הגמ' (שם דף נ"ז) מבואר שאפילו באונס יש דין נהנה, לגבי בהמה שנפלה על ערוגה באונס שלמרות שבעליה פטור על ההיזק שגרמה, מכל מקום חייב לשלם מה שנהנתה באכילתה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il