בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • שבועות
לחץ להקדשת שיעור זה
שבועות דף מ"ב

סוגיית נאמנות

לווה שהאמין למלוה כאשר יטען שלא יפרע, מאיזה טעם נאמן? האם מדין הקנאת זכויות או מחילת זכויות?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ו סיוון תשע"א
46 דק' צפיה
מקורות לשיעור
שבועות דף מ"ב. "ההוא דאמר לחבריה מהימנת לי"
רש"י שם ד"ה "ההוא וכו'"
רע"א בגליון הש"ס דף מ"א:
רמב"ם הלכ' מלווה פרק ט"ו הל' ג' ובמ"מ שם
רא"ש סנהדרין פ"ג סי' ד', ה'
טור חו"מ סי' ע"א דברי רב האי ורב הושעיא
שו"ע חו"מ סי' ע"א סע' ב' ובש"ך שם ס"ק ז'
קצוה"ח שם ס"ק ב'
בעל המאור ובמלחמות בסוגיא
נתיבות סי' ע"א ס"ק ו'
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il