בית המדרש

  • נזיקין
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

קטנוע באמצע המדרכה

undefined

הרב ניר אביב

תמוז תשע"א
אם יש קטנוע שחונה על המדרכה ואני בטעות הפלתי אותו והזקתי לו האם אני חייב או פטור מצד זה שהוא חנה במקום שבו אני אמור ללכת?


תשובה:
הדבר מקובל להחנות אופנועים על המדרכה, ועליך היה לצפות דבר זה ולהסתכל בדרך שלא תגרום היזק בהילוכך, ולכן עליך מן הדין לשלם על הנזק. אולם, מכיון שאף נהג האופנוע לא נהג לגמרי כשורה שהרי החנה במקום האסור לו, הטוב ביותר הוא שתגיעו לפשרה ביניכם.
מקור הדין הינו משנה במסכת בבא קמא (כ"ז ע"א):
"המניח את הכד ברה"ר, ובא אחר ונתקל בה ושברה - פטור, ואם הוזק בה - בעל החבית חייב בנזקו". ועיין בגמ' שם (כ"ז ע"ב) בסברות החיוב והפטור.
הדברים הובאו להלכה בשו"ע חו"מ הלכות נזקי ממון סי' תי"ב סעיפים א'-ב':
"המניח את הכד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בו ושברו, פטור, שאין דרך בני אדם להתבונן בדרכים. ואם הוזק בו, בעל הכד חייב... הניח הכד במקום שיש לו רשות להניחו, כמו במקום פנוי שלפני בית הבד, ובא אחר ונתקל בו ושברו, חייב. ואם הוזק בו המהלך, בעל הכד פטור, מפני שהיה לו להסתכל".
מצד אחד, דבר ידוע הוא שיש המחנים את האופנוע על המדרכה ולכן היה על הולך הרגל להסתכל, אך מצד שני לפי החוק אסור להחנות אופנועים על המדרכה, לכן נראה שכדאי לעשות פשרה בין שני הצדדים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il