בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • שבועות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

דוד בן רבקה

שבועות מ"ב.

אין נשבעין לקטן

ישוב שיטת הרמב"ם שאומר שבשבועת השומרים נשבעים לקטן בניגוד לגמ' בבבא קמא ולראשונים רבים.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י' תמוז תשע"א
43 דק' צפיה
מקורות לשיעור:
שבועות ר"פ שבועת הדיינין בסוף המשנה "אין נשבעין על טענת חש"ו"
גמ' מ"ב. "מ"ט אמר קרא כי יתן איש"
ר"ן ד"ה "מ"ט אמר קרא כי יתן איש"
רמב"ם הל' שכירות פ"ד הל' ט' ובראב"ד שם
רמב"ם הל' טו"נ פ"ה הל' ט' ובראב"ד שם
רמב"ם הל' גניבה פ"ד הל' ט'
גמ' ב"ק: "א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הטוען טענת גנב באבידה"
שיטה מקובצת ב"ק שם "וכתב הרמ"ה"
כתובות י"ח, תוס' ד"ה "אלא הכא וכו'"
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il