בית המדרש

  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אברהם בו רוחמה

שבע ברכות בסעודה שאינה בבית החתן והכלה

undefined

הרב ניר אביב

תשע"א
2 דק' קריאה
לנוסח שבע ברכות לחץ כאן


אנו חתן וכלה בני עדות המזרח ושמענו שיש בעיה לברך שבע ברכות בסעודה מחוץ לביתנו. לפי התוכנית משפחה וגם חברים עושים לנו סעודות שבע ברכות במקומות שונים שאינם בביתנו, האם אנו יכולים לברך שם שבע ברכות?


תשובה:
כתוב בגמרא (סוכה כ"ה ע"ב) "אין שמחה אלא בחופה", כלומר שמברכים ז' ברכות רק במקום החופה. הראשונים נחלקו בהגדרת מקום החופה האם מקום החופה הוא קבוע או שיכול להשתנות 1 . גם לפי הפוסקים שמקום החופה הוא קבוע יש לדון האם בימינו שאין מקום מיוחד לשמחת החתן והכלה הדין השתנה. השו"ע אבן העזר סי' ס"ב סעיף י' פסק כך:
"יש אומרים שאם החתן יוצא מחופתו, אפילו כלתו עמו, והולכים לאכול בבית אחר, אין אומרים שם ברכת חתנים, והני מילי כשדעתו לחזור אחר כך לחופתו, אבל אם הלך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו, נעשה אותו בית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין ברכת חתנים. וכן לפעמים שהולכין החתן והכלה לעיר אחרת, צריך לברך שם ברכת חתנים, אם הוא תוך שבעה".
אמנם מן השו"ע נראה שאפשר לברך רק במקום הקבוע לשמחת החתן והכלה, אך הר"ן (י"א ע"ב בדפי הרי"ף) כותב כך: "וכך נוהגים היום לברך ברכת חתנים בכל אחת מבתי החתונה כל זמן שהחתן או הכלה שם, אבל מכל מקום יש לחוש לרבותינו הצרפתים בעלי התוספות (שאוסרים לברך מחוץ לבית החתן והכלה)".
למעשה מנהג בני אשכנז לברך בכל מקום שהחתן והכלה סועדים שם, ומנהג בני ספרד אינו ברור, הרב משאש והרב חיים דוד הלוי פסקו לברך, והרב עובדיה יוסף פוסק שלא לברך, והכלל הנקוט בידינו הוא שספק ברכות להקל, ולכן נראה שלא יברכו. ואם החתן הוא מבני עדות המזרח ואילו בעלי הסעודה הם מבני אשכנז יש מי שמתיר להם לברך.^ 1.עיין בחלק "גבורת חנניה" הרחבה בנושא "שבע ברכות בסעודה שאינה בבית החתן והכלה" עמ' 379.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il