בית המדרש

  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

ורד מעינה בת יהודית עדנה

אשה שלוותה בזמן שבעלה בחו"ל

undefined

הרב ניר אביב

תשע"א
2 דק' קריאה
לפני כשנה בעל של השכנה שלנו נסע לחו"ל לצרכי עבודה ונעדר מן הבית למשך חודשיים, הוא השאיר לה כסף מזומן לצורך הוצאות ואמר לה שאם תצטרך כסף נוסף שתתקשר אליו. לאחר כחודש אזל לה הכסף, וכשהתקשרה לבעלה אמר לה שכרגע אין לו כסף לשלוח לה, ושתנסה להסתדר לבד. לא הייתה לה ברירה והיא פנתה אלינו והלויתי לה כסף לצורך קניית מזון בסיסי כאשר היה ברור ומפורש שהכסף הוא הלוואה, ויוחזר מיד בשוב הבעל מחו"ל. לאחר שחזר הבעל הייתי בטוח שיגיע לפרוע את החוב בהקדם, אך למרבה תמיהתי הוא לא הגיע אלי. כשפניתי אליו אמר לי שאין לו עסק איתי ושעלי לדרוש את הפרעון ממי שהלויתי לה, כלומר מאשתו. אשתו טוענת שאין לה כסף, ובעלה מחזיק בכל הכספים שלהם, ובכלל שהיא מחלה לו על חיוב המזונות בזמן היעדרותו. מה אני עושה עכשיו, התכוונתי לעשות מעשה חסד, ובסוף הסתבכתי. האם יש דרך שאוכל לקבל את כספי בחזרה?


תשובה:
כך פסק השולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן ע' סעיף ח':
"הלך בעלה, ולותה ואכלה, חייב לשלם. הגה: המלוה תובע לאשה, והיא תובעת לבעלה. ואם אין האשה כאן, תובע לבעל. מיהו אם מחלה האשה לבעלה, אין למלוה כלום".
העולה מן הדברים שבאופן בסיסי הבעל חייב לשלם מה שלוותה אשתו, אך לכתחילה צריך לתבוע את האשה ואם אין לה לשלם או שאינה נמצאת, ניתן לתבוע את הבעל ישירות מדין שעבודא דרבי נתן. ברם, לדעת הרמ"א אם האשה מחלה לבעלה, פוקע השעבוד שלו ואין המלוה יכול לתבוע אותו. על פסק זה של הרמ"א תמהו כל האחרונים 1 משום שבחושן המשפט סימן פ"ו נפסק להלכה שמחילה כזו אינה תקפה. בעקבות הקושי בדברי הרמ"א החלקת מחוקק חולק על פסק הרמ"א וסובר שאינה יכולה למחול, ועיין בדברי האח' שמנסים ליישב את הרמ"א בדרכים שונות. עם זאת הבעל יכול לטעון קים לי כדעת הרמ"א ולהיפטר. לכן, צריך לתבוע אותה בבית דין ושם יתברר אם המחילה שלה בכלל הייתה כהלכה.^ 1.להרחבה בשאלה זו עיין בחלק "גבורת חנניה" בנושא שעבודא דר' נתן ביחס לאשה שלוותה למזונותיה עמ' 398.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il