בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • שיעורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

מיהו 'מחנך הדורות'?

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

כסלו תשע"ב
3 דק' קריאה
במקומות רבים מקובל לבחור את 'אנשי החינוך' של השנה. לעיתים מבקשים אף מאנשי העיר לשלוח המלצות על מנהל, מורה או גננת, הראויים לתואר נכבד זה.
אולם, מסופקני אם אי פעם התבקשו אנשים לבחור את 'אנשי החינוך' של ההיסטוריה האנושית. אנשים המהווים דמות מופת חינוכית לכל הדורות. אם יתבקשו אנשי העולם בכלל, ובני העם היהודי בפרט, למצוא את 'איש החינוך' של כל הדורות, וודאי נגלה מגוון דמויות מיוחדות.
באופן אישי, אציע שני גדולי עולם, המרוחקים זה מזה דורות רבים, אך מבחינה חינוכית צעדו בדרך אחת מיוחדת וגדולה עד מאד. את שתי הדמויות נפגוש בשבוע הבא עלינו לטובה, הלא הם – יעקב אבינו... והמגיד הגדול ממזריטש. (חלילה, איני בא להשוות ביניהם, וודאי אינה דומה מעלת האבות הקדושים למעלת אחד מגדולי האחרונים, "ואם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם"). את אבינו יעקב אנו פוגשים בפרשיות השבוע, ויום ההילולא של המגיד ממזריטש יחול ב – יט כסליו, המצוין בקהילות החסידים בכלל ובחסידות חב"ד בפרט.
ומה הייתה דרכם החינוכית המיוחדת?
דרכו של עולם, שלמחנך גדול יש השפעה משמעותית על חניכיו. לפיכך, אפשר לראות בתלמידים את חותמו ודרכו של המחנך. כך, מצמיחים מחנכים ומנהיגים רבים, אנשים רבים בעלי דרך אחת משותפת. כולם צועדים בדרך אחת ומדברים בשפה אחת, "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים".
אולם, זוהי דרכם של מי שרואים את דרכם ואישיותם כדמות מופת, וממילא על חניכיהם לחקותם ולהפוך לכפילים שלהם. במקרים כאלו, מי שחפץ ללמוד מהם, נאלץ לבטל את אישיותו ולכפוף את עצמו כדי לחסות בצילם.
בדרך חינוכית שונה צעדו הדמויות המדוברות. יעקב אבינו זכה ב – 12 בנים, שבטי י-ה. השבטים היו אנשים עם כוחות גדולים. מהפרשיות הבאות אנו למדים גם שהם היו שונים באופיים זה מזה, וכל אחד מהם משך בעוצמה לכיוון אחר. קשה מאד להטביע חותם בחבורה תוססת כזו. הפתרון הקל הוא להתוות דרך אחת ולכוף את כולם לצעוד בה או לחילופין לוותר על חלק מהדמויות ולאסוף רק את הדמויות הקרובות יותר לדרך המשותפת.
אך יעקב אבינו, כמחנך דגול, זכה לגדל את כולם בדרכו של 'ישראל סבא'. ללכדם, לאחדם, להופכם לחלק מתנועה אחת משותפת, עם ישראל. ויחד עם זאת, לאפשר לכול אחד מהשבטים ללכת בדרך המיוחדת שלו, שהרי כל אחד מהשבטים הפך למנהיג של תנועה ודרך מיוחדת. וכידוע, לכל שבט שער מיוחד בשמיים ושביל מיוחד בעבודת ה'.
בדרך דומה נהג המגיד ממזריטש. המגיד הנהיג את הדור השני בחסידות. הוא הפך את החסידות מתנועה קטנה בהנהגת הבעל שם טוב הקדוש לתנועה גדולה המתפשטת במהירות לארצות ואגפים שונים. סודו הגדול היה החינוך. הוא זכה לגדל, לפחות 30 תלמידים, שכל אחד מהם הפך למנהיג חסידות המבטאת דרך מיוחדת בעבודת ה'. אינו דומה רבי אהרון מייסד חסידות קרלין המדגישה את התפילה, לרבי שניאור זלמן מייסד חסידות חב"ד המעמיקה והשקולה. לא הרי רבי לוי יצחק מברדיטשב סניגורם של ישראל, לרבי אברהם המלאך המצוי כל העת בדבקות פנימית בה'. ויחד עם זאת, כולם צועדים בדרך משותפת, דרך החסידות.
כוחו הגדול היה באימון העצום שרחש לנשמתם הגדולה של תלמידיו, ובענוותנותו העצומה להשקיע את כל כולו בהצמחתם כל אחד לפי דמותו הייחודית. מספרים עליו, שבשעה שהיה אומר דברי תורה, הרי כל אחד מהתלמידים שמע את הדברים שהיה צריך לשמוע ולא שמע את הדברים שהיו מכוונים לאחרים.
עיקרון זה גם עומד בעומק המסורת החב"דית, שבעת פטירתו, הטילו התלמידים גורל ביניהם – מי יזכה לאחוז ברבי בעת הטהרה, ובחלקו של האדמו"ר הזקן נפלה הזכות לטבול את ראשו של המגיד. ללמדך, שכל אחד מהתלמידים התחבר לפן אחר באישיותו של הרבי, לפי דמותו של כל אחד מהתלמידים. (ואדמו"ר הזקן מייסד חב"ד, שמשנתו – ח'כמה ב'ינה ד'עת, זכה בראש משכן החכמה).
ויהי רצון, שנזכה ללכת בדרכם של מחנכים דגולים אלו, להלך לפי רוחם של ילדינו וחניכנו, ולהצמיחם לדרך טהורה ויראת שמיים לפי אישיותם המיוחדת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il