בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • חנוכה בראי דורנו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

שירה מרים בת הילה

הנר הנסתר

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

כסלו תשע"ב
3 דק' קריאה
חסידים מספרים, שפעם אחת בשעת הדלקת נר ראשון של חנוכה אצל רבי ברוך ממז'יבוז' (נכדו של הבעל שם טוב הקדוש), הבחינו התלמידים שהשלהבת קפצה לה ונעלמה מהנר, ללא סימני העשן האופייניים לנר שנכבה. רבי ברוך הרגיע את הנאספים, שהשלהבת יצאה למלא שליחותה וסופה לחזור אל הנר.
ישבו כולם מסביב לשולחן והאריכו בדברי תורה, זמירות ותשבחות על הניסים ועל הנפלאות. והנה, לעת חצות ליל, ראה זה פלא, השלהבת חזרה. רבי ברוך אמר לנוכחים, שעוד מעט יבוא בעל המעשה ויספר את סיפורה של השלהבת. ואכן, לאחר זמן קצר, נשמעו שעטות סוס, ומיד נכנס לחדר אחד מחשובי החסידות. לאחר שנח קמעא, סיפר החסיד לנוכחים את סיפורו:
כולכם יודעים, שהיער הסמוך לעיר שורץ שודדים וחיות טרף, ומסוכן מאד לחצות אותו בשעות הלילה. אמש, הגעתי ליער זה, וכיוון שרציתי כבר להיות עימכם, התפתיתי ליצרי והחלטתי לנסוע בתוכו בשעות הלילה. והנה, לפתע, במעבה היער, התנפלה עלי קבוצת שודדים, ונטלה אותי ואת מרכבתי למאורתם. השודדים היו בטוחים שטרף שמן נפל לידיהם, שהרי רק סוחר עשיר הממהר למשימה חשובה, יסתכן וייסע ביער זה באישון לילה.
למרבה אכזבתם, במהלך החיפוש במרכבתי ובבגדי, לא נמצא ברשותי ממון רב, ומנהיגם החליט לחקור אותי בטרם יוציאוני להורג. לשאלותיו על מטרת נסיעתי, השבתי שאני בדרך לרבי, ותיארתי באוזניו את המעלות הרוחניות להם אני זוכה כאן. כך נמשכה חקירתי במשך יממה.
והנה, לעת כניסת חג החנוכה, אמר לי המנהיג – שמע, דבריך על הרבי הרשימו אותי. אני מוכן לעשות ניסיון. אנשי ישחררו אותך באחד הקטעים המסוכנים ביער. סיכוייך לצאת משם בחיים אפסיים. אם כוחו של רבך כה גדול ותינצל, מבקש אני ממך שתשליך את מטפחתך מאחורי העיקול בכניסה לעיר. אנשי יגיעו ויאספו אותה, וכולנו נשוב בתשובה שלימה.
יצאתי לדרך החשוכה. עד מהרה, נשמעו שאגות רבות של חיות טרף. הסוס נעצר במקומו בפחד, וכפסע היה בינינו ובין המוות. והנה, לפתע, שלהבת קטנה ריצדה מולנו והראתה לנו את הדרך. הסוס החל לצעוד לקראתה, וחיות הטרף נעצרו כמסומרות בצד הדרך. השלהבת נראתה קרובה כל כך, אך כל פעם שהתקרבנו אליה היא התרחקה. כך צעדנו לקראתה שוב ושוב, עד שמצאתי את עצמי מחוץ ליער. השלכתי את המטפחת והגעתי אליכם.
סיפור זה הוא משל עמוק על רעיונותיו של חג החנוכה. חנוכה חל בימים החשוכים ביותר בשנה. הלילות ארוכים, וגם בימים – עננים מכסים את עין השמש. גם התקופה ההיסטורית שבה התחוללו ניסי חנוכה היא תקופת 'החושך', ככתוב בבראשית רבה – "וחושך על פני תהום" זו יוון.
בימי בית ראשון ובתחילת ימי בית שני שרתה הנבואה בישראל. הנבואה, ועימה התגלויות אלוקיות נוספות כאורים ותומים, מאירים לישראל. ה' מורה לישראל בצורה גלויה את אשר עליו לעשות. אך בתחילת ימי יון, הסתלקה הנבואה, ובא חושך לעולם. שוב לא ידענו בצורה בהירה את אשר עלינו לעשות.
ובאמת, מלחמות החשמונאים נוהלו בדרך הטבע, וכל הניסים היו ניסים נסתרים. חושך. והנה, בעצם ימי החושך שלח ה' נס אחד גלוי בבית המקדש – נס פך השמן. אור. השגחה גלויה. אמר ה' לישראל – דעו לכם, גם כשאתם בחושך, בכל המלחמות ובכל המקומות הרחוקים, אני אתכם. לא נעלמתי, אני הוא שמסתתר בתוך כל ההסתרים ומנהיג את העולם.
יותר מזה - המלחמה הפיזית היא ביטוי למאבק הרוחני. באותם ימים, עם ישראל היה שרוי בהתמודדות רוחנית אמיתית וקשה. הנבואה הסתלקה ונשארה רק חכמת התורה, ומולה באו היוונים עם החוכמה הפילוסופית. אנשים שאלו את עצמם - מה ההבדל בין השניים? מה יתרון התורה על הפילוסופיה?
ניצחון החשמונאים מסמל את ניצחון רוח ישראל. יש הבדל, התורה מגיעה ממקור אלוקי. כשיהודי יושב ועוסק בתורה, השכינה שרויה עימו, ודבר ה' (ולא דבר האדם) מתגלה אליו דרך התורה. לימוד תורה שבעל פה הוא המשך הנבואה. בלב החושך אנו מגלים את האור.
ובאמת, ה' שם אותנו בכוונה לתקופה ארוכה בחושך. לעיתים, באור כשרואים הכל מפספסים פרטים מסוימים. בחושך, האדם מדליק נר, ומאיר פרט אחרי פרט וקונה כל פרט בעמל. כך, בזמן הנבואה, הנביאים ניבאו נבואות מוסריות גדולות, אולם ישראל נפלו וחטאו בפרטים ה'קטנים' של ההלכה. לעומתם, מימי החנוכה, מתחילה תקופת המשנה, הגמרא וההלכה, כשאנו מאירים פרט אחרי פרט בעולם ההלכה. ודבר נוסף – בימי החושך והגלות, ישראל הצליחו אט אט להעלות אורות ולהפיץ מוסריות (חלקית, כרגע) גם אצל הגויים.
ובסיפור בו פתחנו, החסיד נכנס למעבה היער, ימי הגלות החשוכים. שם מנפלים עליו השודדים, הגויים, והוא בסכנת מוות. אך, אור קטן מבית המדרש – בית המקדש נשלח ומאיר לו את הדרך. בכל פעם שמתקרבים אל הנר הוא מתרחק, וכך צועדים קטע אחרי קטע, מאירים פרט אחרי פרט, עד שמגיעים לגאולה, ובדרך העלינו גם את הגויים לתשובה. חנוכה שמח!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il