בית המדרש

  • מדורים
  • יש שואלים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

הקצנה בציונות הדתית?

אין לחשוש מהתחזקות הציבור התורני. אדרבה! הציבור שלנו, שהוא מאחד את כל הדרכים יחד יהפוך להיות חוט השדרה של הציבור בישראל.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ב חשוון תשע"ב
2 דק' קריאה 8 דק' צפיה
האם הציונות הדתית נמצאת בתהליך של הקצנה דתית וסופה שתיבלע בציבור החרדי ותתנתק מכלל הציבור?

התשובה היא לא ולא. הציונות הדתית נעשת אמנם יותר שלמה יותר איכותית. אבל ככל שהיא מתחזקת באמונה בתורה ובמצוות היא מתחזקת באהבת כל ישראל ובנכונות שלה להקריב למען המדינה ולמען ארץ ישראל.

לנגד עיניה עומדת דמותו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק. גאון בתורה ומתוך התורה אוהב ישראל . אוהב גם את הרחוקים עדיין מתורה , אוהב את הסגולה האלוקית הטמונה בכל אחד מישראל. ומתוך התורה אוהב גם את ארץ ישראל.

וגם עומדת לנגד עינינו דמותו של בנו רבנו הרב צבי יהודה הרואה במדינה שלב חשוב בתהליך הגאולה, והמחנך לשמירת האחדות בין כל חלקי הציבור ולוחם כנגד כל פרוד. הם סוללי הדרך של הציונות הדתית.

בעבר הלא רחוק כל מי שהתחזק בתורה ובמצוות ניתק עצמו מהציבור מחשש פן יפגע בשלמות אמונתו.
הציבור הדתי החרדי, ציבור בני הישיבות, התרחק והסתגר בד' אמותיו. לא שרת בצבא לא יצא ללימודים אקדמאיים מתוך דאגה אמיתית שמא יושפע לרעה ויחלש באמונתו.

אך הנה קמה תנועה חדשה, שלרבנו צבי יהודה יש חלק מרכזי בהנהגתה. בני תורה הגדלים בעולמה של תורה, מדקדקים בקלה כבחמורה ובעלי אמונה גדולה.קם דור שאינו ירא להתגיס לצבא, שאינו ירא מהמפגש עם חלקי העם הרחוקים עדיין מתורה ומצוות. אמונתו איתנה והוא בוטח בדרכו. דור שמניף בגאון את שלושת הדגלים שהם אחד: תורה עם ארץ. הציונות הדתית חוזרת לעצמה ולתפקידה להיות
נושאת את כל השאיפות של האומה בשלמות. להיות מחברת את העולם החרדי מצד אחד ואת העולם הציוני הנאמן לעמו וארצו מאידך.

זה היעד אליו צועדת הציונות הדתית המתחזקת.

ככל שתיסלל הדרך לחיילים דתיים לשרת בצבא יחד עם כל החיילים, בלי לפגוע בדרכם ובאמונתם
ובשמירת המצוות על כל דקדוקיהן – תתמעט ההסתיגות של החרדים להתגיס לצבא ולהיות שותפים במצווה הגדולה של שמירה על עם ישראל וארץ ישראל.

מאידך ככל שבני תורה יהיו שותפים בנשיאה בעול הציבור בכל מערכות המדינה, יתברר לכול שהתורה מביאה עמה מידות טובות, נאמנות ומסירות, מוסר אנושי ותיקון חברתי. או אז גם ההתנגדות של הציבור החילוני נגד שומרי תורה ומצוות תתמעט והאחדות תגדל ושם שמיים יתקדש. למגמה זו חותרת הציונות הדתית המתחזקת באמונה, בתורה ובקיום מצוות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il