בית המדרש

  • דינא דמלכותא דינא במדינת ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

דינא דמלכותא בשלטון דמוקרטי

undefined

הרב ניר אביב

טבת תשע"ב
2 דק' קריאה
יש לדון בשלטון הדמוקרטיה הנוהג בימינו בעולם המערבי האם יש לו דינא דמלכותא. הגראי"ה קוק בשו"ת משפט כהן (סימן קמ"ד אות י"ד), כתב שגם בזמן שאין מלך בישראל, חוזרים כל משפטי המלוכה בכל מה שנוגע למצב הכללי של תושבי ארץ ישראל, אל העם השוכן בתוכה, והממשלה הנבחרת על ידו יש לה כל דיני מלכות. וכן כתב בשו"ת ישכיל עבדי חלק ו' (חלק חושן משפט סימן כ"ח סעיף ב') שהוא הדין לממשלה שיש לה בית נבחרים ומחוקקים, אף על פי שאינם מעוטרים בעטרת מלוכה, דינם דין גמור בענייני המדינה, ושייך בהם הכלל דינא דמלכותא דינא, ושכן הדין לגבי מדינת ישראל שאזרחי המדינה בוחרים בכנסת וכו'. וכן דעת הגר"ש ישראלי בספר עמוד הימיני חלק א' סימן ז'. כאמור, זוהי גם דעתם של הראשל"צ הגר"ע יוסף והגרי"ש אלישיב שיש למדינת ישראל דינא דמלכותא.
אולם בשו"ת משנה הלכות (ו', רע"ז) כתב ששלטון דמוקרטי שבו הכח אינו ביד הממשלה אלא ביד שופטי הבג"ץ, אין לו דינא דמלכותא:
"וגם דינא דמלכותא בזמן הזה במקום שאין מלך אלא מה שקוראים דעמקראטיא צ"ע אי יש בזמן הזה דינא דמלכותא. דכבר הבאתי מה שכתב הריב"ש בשם הרשב"א דלא אמרינן דינא דמלכותא אלא היכא דהמשפט הוא למלכות לבד, אבל במקום שהמשפטים בבית משפט ויש כח להשופטים לדון כפי שקול דעתם ולפי ההלכות כפי מה שהם מחדשים לפעמים כזה, שוב אין כאן דין דדינא דמלכותא דינא, כיון דאין זה דין מלכות אלא דין השופטים.
ועיין משנה הלכות ח"ה סי' קי"ב ולפי זה במדינה זו שידוע שהשופטים יש להם משפטים בל ידעום ובפרט שיש כאן (ארצות הברית) יותר מזה היינו דזשורי (חבר מושבעים) בלע"ז שלוקחים איזה שכורים מהשוק בני אדם שמעולם לא למדו משפט והם מושחתים בטבעם והם החותכין את הדין על פי רוב ותלוי בדעתם, ודאי כהאי גונא ליכא למימר דינא דמלכותא דינא, ואפילו המלכות כמה פעמים פוסקים איזה דין והבית משפט העליון (סופרים קארט בלע"ז) סותרין אותו, אם כן פשוט דאין כאן דין דינא דמלכותא לענין זה לפי שיטת הרשב"א והריב"ש הנ"ל".
על דבריו יש להעיר שבאמת יש לשופטים כח לפרש את החוק כפי דעתם ולעיתים הם הולכים רחוק מדי בעניין הזה, אך עדיין יש לומר שסמכותם נובעת מכח חוק המלכות ולכן אף זה כלול בדינא דמלכותא. כלומר, דינא דמלכותא או חוקי הכנסת כוללים חוקים רבים ואחד מהם הוא סמכות השופטים לפרש את החוק, לכן נמצא שמה שיפסקו נכלל בגדר דינא דמלכותא. כמובן, דברינו אמורים בכל מה שלא סותר את דין התורה כנזכר לעיל בדברי הש"ך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il