בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • שיחות לחג החנוכה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

השלבים בדרך לגאולת עולמים

לא בחיל ולא בכח

הגאולה השלמה שאליה אנו שואפים היא לא רק גאולת עם ישראל בלבד, אלא גאולת העולם כולו. הדרך להשיב את כל העמים אל ד' אינה יכולה להיות בכח הזרוע, אינה יכולה להיות בכפיה. ראשית עם ישראל בעצמו צריך לשוב אל אמונתו. ראשית תיקון עולם התורה, ומתוך כך תיקון עם ישראל כולו, ומתוך כך תיקון העולם כולו.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ד
2 דק' קריאה
הפטרת שבת חנוכה היא בנבואת זכריה, בה נאמר: "ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה וגו'". כל המראה הזה בא ללמד על דבר ד' אל זרובבל לאמר, "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ד' צבאות".
נבואה זו מדברת על העתיד, כפי שמתרגם יונתן את הפסוק הבא "מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור והוציא את האבן הראשה תשואות חן חן לה". ובתרגום יונתן: "ויגלה המשיח שנישא שמו מלפנים וישלוט בכל המלכויות". וכל זה יהיה לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ד' צבאות.

הגאולה השלמה שאליה אנו שואפים היא לא רק גאולת עם ישראל בלבד, אלא גאולת העולם כולו.
הגאולה השלמה עתידה היא להיות כדברי הנביא ישעיהו שניבא: "והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ד' ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים".
הדרך להשיב את כל העמים אל ד' אינה יכולה להיות בכח הזרוע, אינה יכולה להיות בכפיה. הגם שעם ישראל ברוב כישרונו לא מן הנמנע שיוכל לפתח בעתיד באמצעים טכנולוגיים, דרכים לשיבוש מערכות המחשבים בעולם, ושיהיה לו היכולת לאיים וללחוץ על העולם לקבל את דרכו. אך גם אם נגיע לכך שתהיה לנו עוצמה כזו שנוכל להשתלט על העולם, לא זו הדרך להגשמת חזון הגאולה השלמה. לא בחיל ולא בכח, אלא בהסברה ושכנוע שתביא להכרה עמוקה של אמונה בד' אלקי ישראל.

לשם כך, ראשית עם ישראל בעצמו צריך לשוב אל אמונתו, להאיר בתוכו את אורה של תורה באור גדול, לחשוף את מעמקיה של האמונה, לחדור לתוך פנימיותה, ומתוך כך לרומם את מידותיו ומעשיו, שיהיה הוא למופת באופיו ובהליכותיו. עם שיכירו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא על ישראל. כל עוד יהיה איזה חסרון בעם ישראל שעדיין לא תוקן, כל עוד יהיה איזה רבב בהתנהגותו של עם ישראל שעדיין לא טוהר, לא יוכל הוא להשפיע על העולם כולו.
לשם תיקונו השלם של עם ישראל עליו לשוב לארצו, לאויר ארץ-ישראל המחכים, לשמים של ארץ-ישראל המשפיעים שפע של קדושה, וטוב עליון, לאדמת ארץ-ישראל המצמיחה טבע ישראלי עצמי בריא מתוקן במידות טובות ונאצלות.

על מנת שעם ישראל ישוב לעצמו לארצו ולתורתו בשלמות, צריך שהגרעין הפנימי שבתוכו, אנשי האמונה והתורה, יוסיפו שלמות בעצמם, יעמיקו את אמונתם, יעלו במעלות התורה ויתקנו את מידותיהם ומעשיהם, שהרי שם-שמים מתאהב על ידם. עם שהבריות יאמרו עליהם: אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר".

זהו המסלול לגאולה השלמה של כל העולם, ועל זה תחול סייעתא דשמיא ושפע של רוח-הקודש אשר תאיץ את הדרך ותחיש את הגאולה.
ראשית תיקון עולם התורה, ומתוך כך תיקון עם ישראל כולו, ומתוך כך תיקון העולם כולו.
כשיודעים את המגמה האחרונה, גם התחלת הדרך מקבלת משמעות גדולה.
אנחנו נמצאים כבר הרבה אחר ההתחלה, ובימי החנוכה נוסיף אורות הלוך ואור הלוך ואור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il