בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • שבת
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

הדף היומי הקצר

שבת - דף יד'

שיעור דף יומי בקיצור

undefined

הרב אורי בריליאנט

א' חשוון התשע"ג
14 דק' האזנה

(יג: 9- עד טו. 4+)

מתוך 18 הגזרות – מקרים שנעשה שני

המשנה בזבין מביאה רשימה של 10 גזרות, מתוכן נמחק את טבול יום (יד: 3+) כי זה דאורייתא, ואת השאר נחלק ל-5 קבוצות.

א. (3 גזירות) אוכל או שותה 1 או 2 – נעשה שני

הערות:

 1. באוכל זה כר' יהושע (אך לר"א – אוכל ראשון נעשה ראשון).
 2. סיבת הגזירה – שמא יכניס לפה גם תרומה ותיפסל, לכן גזרו שהוא שני שיתרחק מתרומה.
  (ומה הפרידו בין אוכל ומשקה, כי שותה ואוכל פחות שכיח).
 3. (רש"י – אינו צריך הערב שמש).

ב. (2 גזירות) מים שאובים

 1. מים שאובים אחרי טבילה – כי התחילו לחשוב ש:
  אביי – צריך טבילה + מים שאובים.
  רבא – שצריך רק מים שאובים.
 2. טהור שנפלו עליו שאובים, כדי לשמור על הגזירה הקודמת.

ג. ספרי הקודש – שלא ישימו לידם תרומה ויפגעו הספרים מהעכברים.

ד. (2 גזרות) אוכל וכלים שנפלו עליהם מים (1 או 2)
אטו אם נפל עליהם משקה שנגע בשרץ (שמטמא אוכל)/הזב (שמטמא כלי).

ה. ידיים

(יד. 7-)

 1. סיבת הגזירה – עסקניות הן, וזה מאוס.
 2. לפני הגזירה הכללית, גזרו על ידיים שנגעו בספרי הקודש, שלא יבואו לגעת בס"ת "ערום" (כדינו של ר' פרנך).
 3. תהליך הגזירה

וכי ב"ש וב"ה גזרו, והרי גזרו לפניהם, אלא:

 1. ר"י-שמואל – שלמה גזר על קדשים.
 2. שמאי והלל עצמם גזרו אך לא קיבלו מהם.
  (וברור שלא היו ב18 הגזרות, כי מפורש שבתחילה נחלקו ורק אח"כ הושוו).
 3. ב"ש וב"ה נחלקו, גזרו ובסוף הושוו.
  (וכאמור, תחילה על ידיים שנגעו בספרי הקודש ובסוף על כל ידיים).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il