בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • שיחות ליום העצמאות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

לעבוד כמו שור

חודש אייר מתואר בספרי הקבלה כזמן שבו יש לעבוד על הדברים הטבעיים, כמו עבודת אדמה וכיבוש הארץ

undefined

הרב חגי לונדין

איר תשע"ג
3 דק' קריאה
כידוע, חודשי השנה היהודיים אינם רק אמצעי טכני לציון פרק זמן של שלושים יום, אלא חודש - מלשון התחדשות. כל חודש ומהותו הרוחנית הייחודית; כל חודש ועבודת ה' המתאימה לו. בספר יצירה, אחד מספרי הקבלה המיוחס לאברהם אבינו, ישנו פירוט יוצא דופן של שנים עשר חודשי השנה והקבלתם לשלושה מישורים: לאותיות התורה (כל חודש מוצמד לאות אחרת מן הא"ב העברי); לאיברי גוף האדם (כל חודש מכוון כנגד איבר מסוים); ולמידות הנפש (כל חודש מותאם לעבודה מידותית שונה). ביחס לחודש אייר מבאר ספר יצירה כי האות המיוחדת לו היא האות ו',האיבר הגופני המיוחס לו הוא כליות,והמידה הייחודית לחודש היא מידת ההרהור.
אייר הוא חודש המצוי בין החודשים ניסן וסיוון, בין פסח לשבועות. לאחר שנולד עַם ישראל ביציאת מצרים הוא מתחיל במסע ארוך של ארבעים ותשעה יום לקבלת התורה. לפני שמקבלים את התורה נצרכת הכנה של מדרגת חול, טבעיות פשוטה וישרה שנבנית בחודש אייר.
הביטוי 'מוסר כליות ' מבטא מוסריות פשוטה, נקיפות מצפון. אדם שזקוק לעונש חיצוני על מנת להימנע מלרצוח או מלגנוב – מצוי במצב בעייתי. לאדם נורמלי אמור להיות מוסר אנושי טבעי. ישנה דרך ארץ שקדמה לתורה. על אברהם אבינו נאמר "נעשו שתי כליותיו כשני כדי מים... והיו מלמדות אותו תורה" (בראשית רבה, צה). אברהם אבינו פיתח את המודעות של מוסר כליותיו הטבעי עד כדי כך, שהצליח לקיים חלק מהלכות התורה ללא ציווי חיצוני. לכן ימי חודש אייר הם ימים שיש להיזהר בהם, יותר מכל השנה, שלא לאבד את המוסר הטבעי. בימים הללו מתו עשרים וארבעה אלף מתלמידיו של רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה (יבמות סב, ב). בימים שבין פסח לשבועות, שרובם נופלים בחודש אייר, נהגו בעם ישראל ללמוד פרקי אבות. פרקי אבות באים לבנות בנו את הלב, את המידות הטבעיות, את היחס הנכון לקבלת התורה.
הרהור קודם למעשה. המעשה הוא אקט שמגיע בסופו של התהליך. הרהור, לעומת זאת, מלווה את האדם כל העת, גם מבלי לשים לב. הרהור הוא הטבעיות של המחשבה. "אמר רבי עמרם: שלוש עבירות אין אדם ניצל מהם בכל יום: הרהור עבירה וכו'" (בבא בתרא קסד, ב). בחודש אייר אנו עובדים על המודעוּת של המחשבה. אנו סופרים את ימי ספירת העומר (אשר מקבילים, אגב, למ"ח דברים שהתורה נקנית בהם), שהם מכינים את המחשבה אט אט לקבלת התורה.
האות ו', כשמה כן היא, מחברת בין דברים. וו הוא חפץ העוזר לתווך בין חפצים שונים. ו' היא וי"ו החיבור. האות ו' מתחילה מלמעלה ויורדת עד למטה. מחברת בין שמיים וארץ. מקשרת בין העולמות. חודש אייר הוא החודש הרוכס בטבעיות בין יציאת מצרים למעמד הר סיני, בין הופעת הלאומיות הישראלית למתן תורה, בין יום העצמאות ליום ירושלים. חודש אייר הוא החוליה הטבעית בין מדרגת החול ובין מדרגת הקודש.
מזלו של חודש אייר הוא השור, בהמת העבודה הקלאסית. השור חורש את האדמה הקשה, מפלח את רגבי האדמה מתוך מאמץ איטי וקשה. השם שור בא מן המילה שורה. תפקידו של השור הוא לחרוש שורות ישרות בשדה. השור הוא עבודה קשה, יסודית וארוכת טווח, שלב אחרי שלב, שורה אחר שורה. בימים אלו של חודש אייר צריך לאמץ תכונות של שור: עקשנות, עבודה סיזיפית, להיות בהמת עבודה. לחרוש את הלב לקראת מתן תורה. לבנות מדינה באמצעות כלים של חול מתוך אמון שזרעי הקודש יצמחו בינות התלמים.
הטבעיות של חודש אייר באה לידי ביטוי במישור נוסף. בחודש אייר זכה עם ישראל לשני חגים: יום העצמאות ויום ירושלים. אלה הם חגים שקשורים לחזרה שלנו אל הטבעיות האנושית. עם נורמלי שיש לו ארץ. מדינה נורמלית שיש לה עיר בירה. מדינת ישראל וכיבוש ירושלים הם עדיין לא הסוף. צריך עוד לבנות את בית המקדש, צריך עוד להגיע לחג שבועות, אבל "מדינת ישראל (היא) יסוד כסא ה' בעולם" (אורות). זוהי התשתית הטבעית שעליה חל הקודש.
חודש אייר הוא החודש שבו אנו עובדים על הדברים הפשוטים, הטבעיים. הימים שעובדים בהם בעקשנות כמו שור. אלה הם הימים בהם יש להקפיד יותר על היחסים בין אדם לחברו, אלה הימים שבהם יש לפתח את היכולת לעבוד קשה. לחרוש היטב את הקרקע של מדינת ישראל, לפתוח את הלב, להקשיב לאחרים, להקשיב לעצמנו. לבנות את עולם החול הטבעי – הפרטי והלאומי – מתוך טהרה. על גבי זה נוכל לקבל את התורה. אמן.
מתוך העיתון בשבע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il