בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • הלכות כלליות
לחץ להקדשת שיעור זה

מקרר ללא התקן שבת

undefined

הרב עזריה אריאל

תשע"ג
2 דק' קריאה
שאלה:
בבית הורי אשתי יש שלושה מקררים ישנים בלי התקן שבת (AMANA ,INDESIT ,GOLDSTAR-FRESH MASTER). הם תלשו את הנורה וחשבו שדי בזה. מה אפשר להציע להם כדי שלא יצטרכו לקנות מקרר חדש?

תשובה:
בעניין פתיחת מקרר בשבת יש להבדיל בין תוצאות ישירות ומיידיות הנגרמות באופן ודאי, לבין תוצאות עקיפות שאינן מיידיות, או על כל פנים אין ודאות שתהיינה מיידיות. הדלקת הנורה בפתיחת הדלת היא מיידית וודאית, ולכן אותה חייבים להסיר. כמו כן בדגמים שבהם פתיחת הדלת גורמת מיד להפסקת פעולת המאוורר, יש צורך לנטרל את התוצאה הזו. ניתן לעשות זאת על ידי מדבקה חזקה שתלחץ על המתג כל הזמן ותגרום לכך שהמאוורר ימשיך לפעול. לפי הכתוב באתר מכון צומת, חברות רבות מספקות כיסוי תקני למתג הזה וכך ניתן לנטרל את התוצאה.
תוצאה עקיפה מפתיחת המקרר היא כניסת אוויר חם לתוכו וכתוצאה מכך, באמצעות התרמוסטט, הקדמה של פעולת המנוע. לדעת רוב הפוסקים אין בכך איסור, הן בגלל שאין קשר ישיר וכוונה בין מעשה האדם לבין התוצאה, והן מסיבות נוספות (ראו שו"ת מנחת שלמה לרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, חלק א סימן י, ציץ אליעזר חלק ח סימן יב, יביע אומר חלק א או"ח סימן כא), וזהו המנהג המקובל.
ויש שמחמירים בדבר, ולשיטה זו צריך לפתוח את הדלת רק כאשר שומעים שהמנוע פועל ולכן פתיחת המקרר לא תגרום כעת להפעלת המנוע אלא רק להארכת משך פעולתו. התקן השבת מנטרל את התרמוסטט וגורם לכך שפעולת המנוע והפסקתו לא תהיינה תלויות בחום המקרר, והדבר נועד לאפשר למי שחושש לשיטה המחמירה לפתוח את הדלת גם כאשר המנוע אינו פועל.
המסקנה, אפוא: על פי שיטת רוב הפוסקים הנהוגה למעשה, אין צורך בהתקן שבת. מספיק לנתק את הנורה ולנטרל את ההשפעה המיידית על המאוורר. מי שרוצה להחמיר מעבר לכך ואין לו התקן שבת, יפתח את הדלת רק כשהוא שומע את המנוע פועל.
שאלתי טכנאי מקררים על הדגמים שבשאלתך והוא השיב שבמקרר AMANA בדרך כלל המאוורר לא מושפע מפתיחת הדלת ואילו בשני האחרים בדרך כלל כן, אם כי הדבר תלוי בדגם המדויק. ניתן לבדוק זאת בקלות: פתח את המקרר ובדוק אם המאוורר עדיין עובד, ואם אינך בטוח - שים ממחטה מול המאוורר ותראה אם היא זזה. אם כן - הכול בסדר. אם לא - יש לשים מדבקה כאמור.
מאחר שכתבת שמדובר בדגמים ישנים לא התייחסתי כאן למקרר עם צג דיגיטלי, שיש בו בעיה מיוחדת.
מתוך העיתון בשבע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il