בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • פסחים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מסכת פסחים דף נ"ד

undefined

הרב אורי בריליאנט

ז' אלול התשע"ג
3 דק' קריאה 15 דק' האזנה

(נג: במשנה עד נד: במשנה)

חלק א – דיני נר לפני ואחרי יו"כ

א. המשך מנהגים – הדלקת נר בליל יום כיפור תלוי במנהג

תנא, רבא - שני המנהגים נועדו למנוע תשמיש המיטה.

ואם יו"כ יוצא בשבת, רשב"א - מדליקים בכל המקומות בערב שבת, רי"ח - וחכמים אוסרים במקום שנהגו לאסור

ב. אגב זה – הבדלה במוצאי יו"כ -

A. האם מברכים על האש במוצאי יו"כ?

ר"י-שמואל (בהו"א: רבה בב"ח–וכן רי"ח)רק במוצאי שבת, שאז נבראה האש.

עולא נתן מבט ברבה בב"ח, ר' בנימין בר יפת-רי"ח – גם במוצאי יו"כ (כי כעת יכול ליהנות מהאש, ודווקא בנר ששבת).

            מיתיבי – "אין מברכים אלא במוצ"ש, הואיל ותחילת ברייתו".

            תשובה – ביו"כ – דווקא נר ששבת, במוצ"ש – גם נר מעצים ואבנים (שאז נברא).

[ורבה בב"ח אמר שכן אמר רי"ח, על זה שאם יו"כ יוצא בשבת, רשב"א - מדליקים בכל המקומות בערב שבת, רי"ח - וחכמים אוסרים במקום שנהגו לאסור].

B. האם מכנס או מפזר את הברכות (נד. 6+)

ברייתא א -
ת"ק – מברך על האור מיד, ר"י – סודרן על הכוס (וכן רי"ח).

ברייתא ב -
רבי – מפזרן
(אך חוזר ומסדרן להוציא בני ביתו), ר' חייא – מכנסן.

 

 (נד. שורה 2 ברחבות)

חלק ב – אגדתא על זמני הבריאה של דברים שונים

א. מתי נבראה האש?

 

ברייתא לעיל – במוצ"ש,
"אין מברכים אלא במוצ"ש, הואיל ותחילת ברייתו".

והא תניא – בערב שבת,
לפי ר' נחמיה, האור נוסף לעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות.

והא תניא – שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם,

והא תניא – ביום שני, ולא תכבה, ולכן לא נאמר כי טוב.

תירוץ 1 -

אש שלנו

אש הגיהנום

החלל של הגיהנום נברא קודם העולם

?

תירוץ 2

אש שלנו נבראה בפועל במוצ"ש,
כרי"ס שאז נתן ה' דעה באדם הראשון שיכה שני אבנים ויצאה האש.

אש שלנו – עלתה במחשבה בערב שבת

אש הגיהנום

 

(נד. תוך כדי,  ובעיקר שליש תחתון)

ב. נושאים אגביים –

A. פרד –
ברייתא א –
(נד. שליש עליון)
ר' נחמיה – בערב שבת,
ברייתא ב –
(נד. שליש תחתון)
רי"ס – עלה במחשבה בערב שבת, ובמוצ"ש נתן דעה באדם הראשון והרכיב שתי בהמות ויצא פרד.
רשב"ג – פרד נוצר בימי ענה ("הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר" – הוא הרכיבם ראשון).

דורשי חמורות – ענה היה פסול (ממזר) והביא פסול,
שהרי ענה אחיו של צבעון – "אלה בני שעיר החורי... וצבעון וענה",
אך גם היה בנו של צבעון – "אלה בני צבעון, ואיה וענה",
אלא שבא צבעון על אמו הוליד את ענה, כך שהיה אביו אך גם אחיו מצד האם.
(ולומדים שזה אותו ענה מ"הוא ענה אשר מצא...").

B. דברים שנבראו בערב שבת –

ברייתא א (נד. שליש עליון)
באר מרים, המן, קשת, כתב, מכתב, לוחות ראשונות, קבר משה, מערת משה, מערת אליהו, פי אתון, פי הארץ.
ר' נחמיה – אש, פרד
ר' יאשיה – איל יצחק, תולעת שמיר לחתוך אבני המקדש,
ר"י – צבת (שהרי צבת בצבת עשויה), וחכם אחד חלק עליו ואמר שאדם הראשון הכינו בדפוס.

ברייתא ב – (נד. 5-)
מביאה את ה10 הראשונים,
ומוסיפה דברים – מקל אהרן עם שקדיה ופרחיה, מזיקין, בגדו של אדם הראשון.

C. שבעה דברים שנבראו קודם בריאת העולם (נד. באמצע) -
תורה, תשובה, גן עדן, גיהנם, כסא הכבוד, בית מקדש, שמן של משיח.

D. אגב, שבעה דברים מכוסים מבני אדם (נד: 1+)
יום המיתה, יום הנחמה, עומק הדין, מה בליבו של חברו, במה משתכר, חזרת מלכות בית דוד, כליית מלכות רומי.

E. אגב, שלושה דברים עלו במחשבה להיבראות -
על המת שיסריח, ושישתכח מהלב, והתבואה שתרקב, וי"א – על המטבע שיצא.

 


שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il