בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • פסחים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מסכת פסחים דף ק"ד

undefined

הרב אורי בריליאנט

כ"ח תשרי תשע"ד
2 דק' קריאה 13 דק' האזנה

(קג: באמצע – קה. 3+)

דיני הבדלה

אתמול (חלק ב, א) ראינו סיפור על רב יעקב בר אבא שאכל אצל רבא. כיון שאתמול גם דיברנו על הבדלה, הגמרא ממשיכה את סיפורם שגם עוסק בהבדלה, ונראה את הדינים שיוצאים מהסיפור.

א. הנר –

רבא - אפשר נר, עדיף אבוקה.

(קג: 8-)

ב. הנוסח –

א. כמה הבדלות בתוכן (עד מתחת לאמצע קד. + עולא בעמוד ב)

שיטה א – אחת ("המבדיל בין קודש לחול"),

שיטה ב – יותר.

מי אומר מה -

 

שיטה א – אחת ("המבדיל בין קודש לחול")

שיטה ב – הרבה

 

המשך הסיפור

ר"י-רב – רבי אמר אחת.

שמשו של רבא אמר 4,

כר"א-ר' אושעיא (3-7),

מיתיבי (לר' אושעיא)

ברייתא א – מי שאינו רגיל אומר אחת

 

תשובה – תנאי היא -

רי"ח - בנם של קדושים (ר' מנחם בן סימאי - תנא) אומר אחת

ונהגו העם לומר 3,
(רשב"ם – הם כנראה עשו על פי תנאים שחלקו וסברו 3).

 

 

ברייתא ב – "סדר הבדלות", ומפורטים שם 7 הבדלות.

עמוד ב

מסופר על עולא שאמר רק אחת "ברוך אתה ה'... המבדיל בין קודש לחול".

 

 

הערות -

  1. 1.האחרון לא נחשב – (קד. 1+)

למה רבא עשה 4? ("בין קודש לחול, אור לחושך, ישראל לעמים, יום השביעי וימי המעשה, ברוך המבדיל בין קודש לחול")

תשובה – זה נחשב 3, כי האחרון לא נחשב, כי הוא רק הוסיף אותו כי צריך שהסוף יהיה מעין החתימה (ראה להלן ג).

  1. 2.מהן 7 ההבדלות? (קד.באמצע)
    ריב"ל – הבדלות שכתובות בתורה.

מיתיבי מברייתא – "סדר הבדלות – 4 ההבדלות הנ"ל (נחשב 3), + 4 נוספים - טמא לטהור, ים לחרבה, מים עליונים לתחתונים, כהנים לויים וישראל". והרי ים לחרבה אינו בתורה?
תשובה – למחוק מהברייתא, וכהנים לויים וישראל נחשב לשתי הבדלות (סה"כ 7).

  1. 3.לגבי עולא (קד. בהתחלה)

רב יהודה כעס על ר' יצחק בנו ששלח את אביי לראות את מנהגו של עולא ולא הלך בעצמו.

 

(קד. 4-)

 

ב. החתימה

A. (עולא) - למי שאומר הבדלה אחת – רק פתח ולא חתם (קד:).

                והרי בכל הברכות מלבד ברכת המצוות והנהנין צריך גם פתיחה וגם חתימה?

            תשובה – כאן כיון שזה קצר עם תוכן אחד לא צריך חתימה.

B. למי שאומר כמה הבדלות –

בברייתת "סדר הבדלות" (קד. מתחת לאמצע)
ת"ק – ברוך סודר בראשית,
אחרים – ברוך יוצר בראשית,
רי"ס בר"י – ברוך מקדש ישראל (וכן רב),

באמוראים -
רב – מקדש ישראל
(כרי"ס בר"י)
שמואלברוך המבדיל בין קודש לחול.

אביי/רב יוסף קילל את מי שעשה כרב.
ר' יהושע בן חנניא – מי שעושה כשניהם מאריכין ימיו,
ואין ההלכה כמותו, אלא כשמואל.

(קד. 3 – 12)

ג. סמוך לחתימה

סמוך לחתימה צריך שיהיה מעין -

שמואל – החתימה,
פומבדיתאי – הפתיחה,

בדרך כלל זה אותו דבר (כי פותחים וחותמים ב"בין קודש לחול"),
הנפק"מ היא בין שבת ליו"ט,
שאז פותחים בין קודש לחול וחותמים בין קודש לקודש, ואז לשמואל צריך להוסיף בסוף – "בין קדושת שבת לקדשות יו"ט הבדלת".

.

 

שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il