בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וירא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

חידות לפרשת וירא

undefined

הרב זאב וייטמן

תשמ"ד
3 דק' קריאה
החידות נכתבו ע"י הרב זאב וייטמן שליט"א בהיותו רב קיבוץ כפר עציון, בשנת ה'תשד"מ.
התשובות נכתבו ע"י צוות אתר ישיבה.


א. הכל עניין של השקפה
מצא בפרשתנו – מלאכים משקיפים,
על מקום שנבחר לאחר נשיאת עיניים.
ואב משקיף לאותם כיוונים,
ושונה המראה מיום יומיים.

ובתולדות גם מלך משקיף על כהה עיניים.
ובספרים אחרים, גם הקב"ה משקיף – פעמיים.
בראשונה - ההשקפה גורמת למהומה,
ובשניה - תפילה לברכת עם ואדמה.

ב. בן אברהם על סף המוות:
מלאך ה' מצילו בקריאה מהשמיים,
מבטיח היותו לגוי גדול כפל כפליים.
והישועה ע"י פקיחת עיניים,
וכל זאת בפרשתנו – פעמיים.

ג. לשם מה שלוש פעמים אברהם משכים,
ומי עוד בפרשה בבקר קם והשכים?
ולמי הוצע להשכים,
אך נשתבשה התוכנית?

ד. אברהם את עיניו נושא -
שלוש פעמים בביטוי זה.
מה בכל פעם ראה בעיניו,
שקשור לבנו אותו אהב?
ה. אנו את בן הנכד כך מכנים,
אך בפרשתנו ככינוי לאבי הנכד בו משתמשים. היכן?

ו. בפרשתנו שתי הצעות.
בלשונן - מאוד דומות:
"בטוב בעיניך" – הראשונה,
"כטוב בעיניכם" – באחרונה.
מי מציע אלו ההצעות,
מה מוצע, למי, ועל מה כל זאת?

ז. צוחק מי שצוחק אחרון:
מי הוא שצוחק בקרבו?
מי הוא שעשה צחוק?
ומי יצחק למי?
מי מצחק?
ומי רק נראה כמצחק?

ח. מצא בפרשה:
קשת – פעמיים.
חמאה ומערה.
טבח וכבשן.
נביא ושפת הים.

ט. מנין בפרשתנו למדנו על התפילה,
שכל המבקש על חברו נענה תחילה?

י. למי נפקחות העיניים,
ומי הוא כסות עיניים?


תשובות
א. 'ויקמו משם האנשים וישקיפו על פני סדום', על סדום נאמר 'וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן' (י"ג, י'). 'וישכם אברהם בבוקר... וישקף על פני סדום ועמורה וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן'. 'וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון וירא והנה יצחק...' (כ"ו, ח'). 'ויהי באשמורת הבוקר וישקף ה' אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים' (שמות י"ד, כ"ד). 'השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה...' (דברים כ"ו, ט"ו).
ב. מעשה הגר וישמעאל במדבר ומעשה יצחק בעקידה.
ג. 'וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה' (י"ט, כ"ז), 'וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר' (כ"א, י"ד), 'וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו' (כ"ב, ג'). 'וישכם אבימלך בבוקר'. לוט מבקש מהמלאכים בתחילה 'הנה נא... סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם'.
ד. 'וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו' (י"ח, ב'), 'ביום השלישי וישא אברהם את עיניו' (כ"ב, ד'), 'וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל' (כ"ב, י"ג).
ה. אבימלך משביע את אברהם 'אם תשקור לי ולניני ולנכדי', 'ניני' פירושו בני.
ו. אבימלך אומר לאברהם 'הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב'. לוט אומר לאנשי סדום 'הנה נא לי שתי בנות... ועשו להן כטוב בעיניכם'.
ז. 'ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה', 'ותאמר שרה צחוק עשה לי אלוקים כל השומע יצחק לי', 'ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק', 'ויצא לוט וידבר אל חתניו... ויהי כמצחק בעיני חתניו'.
ח. 'ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת' (כ"א, ט"ז), 'ויהי אלוקים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהיה רובה קשת' (כ"א, כ'). 'ויקח חמאה וחלב' (י"ח, ח'). 'ויעל לוט מצוער... וישב במערה'. 'ופלגשו ושמה ראומה ותלד גם היא את טבח ואת גחם...' (כ"ב, כ"ד). 'וישקף על פני סדום ועמורה... וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן'. 'ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא' (כ', ז'). 'כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים' (כ"ב, י"ז).
ט. לאחר שכתובה תפילת אברהם על אבימלך, נאמר 'וה' פקד את שרה'- 'סמך פרשה זו ללמדך שכל המבקש על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה... שפקדה כבר (-את שרה) קודם שריפא את אבימלך' (רש"י כ"א, א').
י. 'ויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר מים' (כ"א, י"ט), 'ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עיניים' (כ', ט"ז).


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il