בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

הלכות בשר וחלב

undefined

בית מדרש ג. אסף

תשע"ד
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. מותר להניח מוצרי חלב ליד מוצרי בשר במקרר, באופן שבו לא יפול כלום ממוצר אחד לשני.
ב. בזמן אכילת סעודה חלבית, אין להניח מאכלים בשריים על השלחן (וכן להיפך).
אמנם, אם הסועדים הם שני אנשים שאינם מכירים אחד את השני, מותר לכל אחד לאכול סעודתו על השלחן, אפילו אם האחד אוכל חלבי והשני אוכל בשרי.
ג. אם בזמן אכילת הסעודה החלבית (או הבשרית) מניחים היכר על השלחן, מותר להניח עליו מאכלים בשריים.

אחסון מוצרי חלב ומוצרי בשר במקרר אחד
חז"ל אסרו להעלות בשר וחלב על אותו שלחן מאחר וחששו שיבואו לאוכלו יחד.
אולם לא אסרו אלא בשלחן שבו סועדים, אבל בשלחן שעליו מסדרים את המאכלים או בשיש, לא אסרו להניח אחד ליד השני מאכלי חלב ובשר1.
לכן מעיקר הדין מותר להניח במקרר מוצרי בשר וחלב אחד ליד השני, אם נזהרים שלא ייפול שום דבר מאחד לשני.
אמנם, לדעת הרמ"א טוב להחמיר בזה לכתחילה כששני הכלים מגולים. ואם אחד מהם מכוסה מותר אף לדעת הרמ"א. ואף לשיטת המקלים ראוי שאחד הכלים יהיה מכוסה2.

אכילת חלבי ובשרי באותו שלחן
כאמור לעיל, חז"ל אסרו להעלות בשר וחלב על אותו שלחן.
באיסור זה נכלל גם בשר עוף, למרות שמדאורייתא מותר לאוכלו עם חלב, ורק מדרבנן אסור3.
אמנם, איסור זה נאמר דווקא בשני אנשים שמכירים אחד את השני, שאז יש לחשוש שיבואו לקחת אחד מהשני ולאכול בשרי וחלבי יחד.
אבל בשני אנשים שאינם מכירים אחד את השני, אין חשש שהאחד ייקח מצלחת השני ויאכל, לכן מותר במקרה זה לאכול יחד על אותו שלחן בשר וחלב4.
ואף כאשר מכירים אחד את השני מצאנו כמה היתרים5:
- מפה נפרדת: אם כל אחד אוכל על מפה משלו או מגש משלו, מותר.
- פת שלמה: אם מניחים על השולחן פת שלמה ולא אוכלים ממנה, מותר.
- הנחת כלי שאין רגילים להניח בשולחן: אם מניחים על השולחן כלי שבדרך כלל לא מניחים אותו שם, מותר.
אמנם, נחלקו בזה הרמ"א והש"ך. לדעת רמ"א אף אם משתמשים בכלי, כגון קנקנן מלא מים שמוזגים ממנו, מותר. אולם דעת הש"ך היא, שאם משתמשים בכלי אסור.
- שולחן גדול: אם השולחן גדול כל כך שכאשר יושבים בשני צדדיו לא מגיעים אחד לשני בהושטת יד, מותר כאשר יושבים משני צדדיו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il