בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • שיעורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב המחבר מישאל מכלוף בן אסתר זצוק"ל

אמת

המרגיל עצמו לדבר אמת יהיה שלם עם מצפונו; אין זו דרך קלה לדבר רק אמת; בתחילה יתרחק מהשקר ולאחר מכן יתחיל לדבוק באמת.

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

סיוון תשס"ד
3 דק' קריאה
ישמח האיש ויגיל האדם הנבון המרגיל את עצמו לדבר רק אמת, ולכוון כל מעשיו ופעולותיו על פי קו האמת ומשקולת הצדק. איש כזה הנו תמיד שלם עם מצפונו, ללא התלבטות והתנגשות בין מעשיו לבין מצפונו. כי האדם מטבעו, פועלים בקרבו תמיד שני כוחות נגדיים, חיובי ושלילי, טוב ורע, אמת ושקר, יושר ותככים, וכן הלאה. בלשון רבותינו הקדושים נקראים הכוחות הללו בשם יצר הטוב ויצר הרע.

להגיע לדרגת איש אמת במלוא מובנה של המלה, יצטרך האדם לעמול קשה מאוד מאוד במשך שנים רבות. כי בדרך כלל, השקר יותר נוח וקל, ובמיוחד אם על ידו ישיג מטרתו. הפיתוי של השגת המטרה מעוור עיני שכלו, לבלתי יתבונן אם כדאי בכלל לשקר ולחרוש מזימות ותככים להשגתה. כי דבר ברור וידוע הוא, שהשקר הנו רק רגעי ולא בר קיימא, כאומרם ז"ל, קושטא קאי, שקרא לא קאי (שבת ק"ד ע"ב). כי בסופו של דבר תתגלה האמת, ואז תכסהו בושה וכלימה, והחרטה תכרסם בלבו ללא הפוגה. זולת אם הוא שקרן מקצועי אשר אין מסווה הבושה על פניו, ולא איכפת לו משום דבר. שקרן כזה, יצא שכרו בהפסדו, לפי שהכול מכירים אותו ונזהרים ממנו, כי לא נותנים אימון בדבריו, וכאומרם ז"ל, כך ענשו של בדאי שאפילו אומר אמת אין שומעין לו (סנהדרין פ"ט ע"ב).

לעומת זה, איש אמת נתקל לעתים קרובות בקשיים עצומים, מבלי שתהיה לו אפשרות להיחלץ מהם ולהוכיח צדקתו והשגת מטרתו בדרך הנכונה והמקובלת. וזה נובע בהיותו נמצא בחברה מלאה תככים ומזימות וצבועה במהותה, שלפי דעתם המשובשת ודרכם הנלוזה, חושבים את עצמם לחכמים ופקחים, והוא לאיש פתי ותמים, סכל או רציני מדי, וכיוצא בתארים רבים ונכבדים כאלה, ואשר על כן אין לו מקום בחברתם הגבוהה המתקדמת, המשוחררת מכל רסן של יושר ושיקול דעת לגופו של עניין, וכל מעיינם רק טובת עצמם נגד עיניהם, ולא חשוב באיזה דרך יגיעו לזה, כי כל האמצעים כשרים להשגת המטרה, וכפתגם ההמוני הנפוץ והמוטעה "המטרה מקדשת האמצעים".

איש כזה הנמצא בחברה כזו, דומה לערער בערבה, וכעץ בודד בתוך הישימון, כי תמיד ימצא את עצמו בודד במערכה, ותהיה זו הצודקת ביותר, כי קולו כקול קורא במדבר. מובן מאליו שביודעו וברור לו שהוא צודק ורק השקר והתרמית הם השמים חשך לאור ומר למתוק, דבר זה מעיק עליו, ולפעמים משפיע עליו מבחינה נפשית. אולם יכול להרגיע את עצביו ולהשקיט רוחו הסוערת, בזה שהוא פועל לפי מצפונו, ולא נכנע לשקרים מוסכמים, והנו עצמאי ברוחו וישר עם מצפונו, ונאמן לקו הצדק והיושר שקבע לעצמו, והוא המתווה לו דרך ומנחה אותו בכל צעדיו והליכותיו.

יש אנשים המעריכים את עצמם כנבונים ובעלי דעה, בזה שמצליחים ומתקדמים יפה בחיים בגלל ערמתם או תחבולותיהם ורואים באיש ישר דרך, מפגר, ואיש לא יוצלח, כי אינו יודע לצעוד עם הזמן ולהדביק את תנאי התקופה שבה חי. אולם יש לדעת שכל חפץ יקר לא ימצא ברחובות קריה, ולא אצל כל אדם. למשל אבני שהם ופנינים, ימצאו רק אצל אנשים בודדים, כגון מלכים ורוזנים, או עשירים מופלגים, ועצים ואבנים מתגוללים בחוצות, וסירים וקערות וכפיות נמצאים אצל כל אחד אפילו פשוטי עם.

והנה מדת האמת לתפארת מעלתה, יקרה מפז ופנינים, ולכן לא תמצא רק ביחידי סגולה המכירים ערכה וטרחו להשיגה. ובזה ימצא מרגוע לנפשו הסוערת, מלעג השאננים, וכמאמר החכם "האמת יקרה היא מפנינים, אשר במצולות ים צפונים, השקר כחול הים מתגולל, ובכל מקום תמצאנו משתולל", ע"כ. ובכדי להגיע למדה רמה ונשגבה זו שהיא מדת האמת, ראשית כל, יש להתרחק מן השקר, ורק אח"כ יחדור למצפוניה ולחשוף תעלומותיה, וכדברי המשורר הקדוש "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו".

-------------------
מתוך הספר "מוסר מלכים" בהוצאת משפחת הרב המחבר. להזמנות: 5244664 050 המעוניינים לתרום ספרים או כסף לספרייה תורנית ולהנציח את יקיריהם מוזמנים לפנות לטלפון הנ"ל.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il