בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

הכנת 'נס קפה' ממים שהתבשלו בסיר בשרי

undefined

בית מדרש ג. אסף

אדר ב תשע"ד
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. מים שהתבשלו בסיר בשרי נקי שאינו בן יומו- מותר להכין מהם נס קפה או כל משקה חלבי אחר.
ב. חלות שנאפו בתבנית בשרית נקייה בת יומה- לשו"ע מותר לאוכלה עם חלבי, לרמ"א אסור לכתחילה אך אם התערבה עם חלבי מותרת באכילה.
ג. אם התבנית אינה בת יומה מותר לכתחילה גם לדעת רמ"א.

א. הכנת 'נס קפה' ממים שהתבשלו בסיר בשרי
בשבוע שעבר עסקנו במחלוקת הפוסקים בדין 'נ"ט בר נ"ט'. למחלוקת זו יש השפעה גם על השאלה הבאה - האם מותר לאדם שחימם מים בסיר בשרי (נקי) להשתמש במים אלו להכנת קפה נמס (או כל משקה חלבי אחר) עם חלב?
לגבי שטיפת כלים בשריים וחלביים באותם מים, כתב רמ"א1 שהמים נאסרים אפילו אם אחד מהכלים היה 'אינו בן יומו', כלומר השימוש האחרון בו לבשרי או חלבי היה לפני למעלה מ24 שעות. טעם הדבר הוא שמאחר ואין הפסד בשפיכת המים - שימוש בהם נחשב ל'לכתחילה' ואין להשתמש בנותן טעם לפגם אלא בדיעבד2.
אם כן, גם בשאלתנו לכאורה יש להחמיר שאפילו אם הסיר בו בושלו המים היה בשימוש לבשרי לפני למעלה מ24 שעות, אסור להשתמש במים אלו לקפה נמס.
אולם למעשה ישנן שתי סברות שמחמתן יש להקל במקרה זה (אם הסיר 'אינו בן יומו'):
א. המים בהם שטפו את הכלים בלעו טעם פגום של בשר וחלב יחד. לעומת זאת בשאלתנו המים בלעו טעם פגום רק של בשר ואחר כך יבלעו חלב3.
ב. המים בהם שטפו את הכלים לא יועדו לשתיה, מה שאין כן בשאלתנו. ועל כן, יש אומרים שמים המיועדים לשתייה דינם כאוכל ונחשבים 'דיעבד' ומותרים4.
כל זה לשיטת רמ"א. לשיטת השו"ע, ביארנו בשבוע שעבר את מחלוקת הפוסקים בשיטתו, וכולם מודים שלשיטתו אם כבר בושלו המים בסיר מותר לכתחילה להכין מהם 'נס קפה'5.

ב. אכילת חלות שנאפו בתבנית בשרית, עם מאכל חלבי
כפי שכבר למדנו אחת השיטות בדין 'נ"ט בר נ"ט' מחלקת בין בישול לצלייה.
הסברא לחלק, היא מכיון שבבישול יש 3 שלבים בנתינת הטעם: מהבשר לסיר, מהסיר למים ומהמים לתבשיל, לעומת צלייה שבה יש רק שני שלבים - מהבשר לכלי ומהכלי למאכל6.
לפי זה כך הדין גם באפייה - התבנית קבלה טעם מהבשר והחלה מהתבנית ולכן אין לאכול חלה זו עם חלב אפילו בדיעבד וכך פוסק מהרש"ל7.
אך רמ"א פסק שאין הבדל בין צליה לבשול ושניהם אסורים לכתחילה ומותרים בדיעבד.
ולכן בשאלתנו, אם החלה עדיין לא התערבה עם חלב אסור לאוכלה עם חלב, אך בדיעבד אם כבר התערבה (כגון שמרח גבינה על פרוסת חלה) מותר לאוכלה עם החלב שהתערב בה8.
וגם בזה, לפי השו"ע מותר לכתחילה לאכול חלבי עם חלה שנאפתה בסיר בשרי. ויש אומרים שמותר לכתחילה לאפות בתבנית בשרית על מנת לאכול עם חלבי5.
יש להדגיש, שכל זה ההיתר הוא רק בתנאי שהתבנית הייתה נקייה לגמרי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il