בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • שיעורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

כיצד נזכיר את בית המקדש ב'ליל הסדר'?

undefined

הרב אברהם בורשטין

ניסן תשע"ד
2 דק' קריאה
דף זה מיועד למצב שבו, חלילה , יגיע ליל הסדר ועדיין לא נזכה לבניין המקדש והקרבת קרבן הפסח, ומיועד עבור מי שרוצה להחיות את הציפיה לגאולה בזמן זה. נוסח זה לא בא להוסיף חלילה על סדר ההגדה הנהוג, או לשנותו, אלא לעזור בהכרת ליל הסדר שבזמן המקדש ולהגביר את הציפיה לגאולה.
בפתיחת הסדר , ניתן להזכיר את קרבן הפסח החסר על השולחן, את מצוות שחיטתו והקטרת אמוריו בערב הפסח ואת צלייתו בשפוד העשוי מעץ רימון.
בפתיחת 'מגיד' אפשר להזכיר שבזמן המקדש מוסיפים את השאלה: "מה נשתנה... שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל והלילה הזה כולו צלי".
שינויים נוספים: בהמשך, בדרשה שבפתיחת 'מגיד', יש אומרים שמוסיפים את הפסח: "והגדת לבנך יכול מראש חדש, תלמוד לומר ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה ש פסח מצה ומרור מונחים לפניך". בהמשך ההגדה אומרים: "פסח זה שאנו אוכלין על שם שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים...". ובדרשות הפסוקים של 'ארמי אובד אבי', יש אומרים שמוסיפים גם את הפסוק: "ויביאנו אל המקום הזה". בסיום ה'מגיד', בברכת אשר גאלנו, יש אומרים שמוסיף את פסח: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו ללילה הזה לאכול בו פסח מצה ומרורים", ולא מסיימים בתפילה הנהוגה בימינו – "כן ה'... יביאנו למועדים ולרגלים אחרים... בא"ה גאל ישראל".
בסיום 'מגיד' , לפני 'מוציא מצה', נזכיר שזהו (לפי הרמב"ם) זמן אכילת קרבן חגיגה ופסח, ניתן להזכיר את הלכות אכילת הקרבן בקצרה – נאכל בחבורות, על ידי כל בני המשפחה הטהורים, יש לסיימו עד חצות ולאוכלו ללא שבירת עצם.
סדר אכילת קרבן פסח וחגיגה: נוטלים את המצות, מברכים עליהן 'המוציא', ולפני שאוכלים כורכים יחד עימהן מרור ומברכים "ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם... על אכילת מצות ומרורין" ואוכלים אותם יחד. לאחר מכן מברכים: "ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציוונו על אכילת הזבח, ואוכלים מקרבן חגיגה כמות שתגרום שהאדם לא יהיה רעב (באכילת הפסח שצריך להיאכל 'על השובע'). לאחר מכן מברכים: "ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציוונו לאכול הפסח" [וי"א "על אכילת הפסח" וי"א "לאכול פסחים"], ואוכלים מקרבן פסח. [יש אומרים שיש לכרוך גם את הפסח יחד עם המצה והמרור ולאוכלם יחד].
לפני 'צפון' נזכיר ש(לשיטת הרמב"ם) אוכלים כזית נוסף מקרבן הפסח.

בנרצה נתפלל ונבקש שנזכה במהרה לקיים באופן מעשי את הפסח כהלכותיו בירושלים הבנויה.


לשנה הבאה בירושלים הבנויה!!!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il