בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

כיריים קרמיות

undefined

בית מדרש ג. אסף

תשע"ד
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. שימוש בכיריים חשמליות - לכתחילה ראוי שלא להשתמש באותן כיריים לבשרי וחלבי. עם זאת, יש מתירים לכתחילה כל זמן שלא נשפך מאכל על הכיריים בזמן שאינם פועלות.
ב. כיריים קרמיות - מאחר ואיננו יודעים בדיוק את הרכב הזכוכית של משטח הכיריים, ראוי להחמיר לכתחילה ולא להשתמש בהן לבשרי וחלבי.
ג. המתכנן לקנות כיריים קרמיות, ראוי שישאל מורה הוראה קודם הקנייה.

א. שימוש בכיריים חשמליות לבשר וחלב
לפני שבועיים עסקנו בשימוש בכיריים של גז לבשר בחלב.
בימינו מצויים עוד שני סוגי כיריים: חשמליות וקרמיות.
בכיריים חשמליות (שאינן קרמיות), הסיר מונח על כיסוי מתכת שמתחתיו נמצא גוף חימום, וניתן להקל ולבשל בהם בשר אחרי חלב (וכן להיפך).
סיבת ההיתר היא שכל שטח הכירה מתחמם עד לשיעור של ליבון קל, כך שייתכן שאף אם נשפך מעט מאכל על הכירה, לא נבלע בה. וגם אם נבלע מוכשר מיד על ידי ליבון1.
כל זה כאשר נשפך התבשיל בזמן שהכירה דולקת, אך אם נשפך התבשיל כאשר הכירה מכובה, יש להקפיד לנקות את הכירה וליבשה לפני שיבשלו עליה מאכל ממין אחר2.
וגם כאשר מקפידים על כך, לדעת חלק מהפוסקים ראוי להחמיר ולהצריך לכתחילה כיריים נפרדות (כפי שלמדנו לגבי חצובות גז).

ב. שימוש בכיריים קרמיות לבשר וחלב
חידוש טכנולוגי מיוחד במטבח הוא הכיריים הקרמיות. חידוש זה מציב שאלה הלכתית חדשה.
כיום, מצויים בשוק שלשה סוגי כיריים קרמיות: רדיאן, הלוגן ואינדוקציה.
הצד השווה לכולם הוא, שהמשטח עליו מונחים הסירים עשוי מזכוכית מחוסמת, שהרכבה המדוייק אינו ידוע (מאחר והוא סוד מסחרי)3.
מציאות זו יוצרת ספק לגבי דינו של המשטח, האם דינו ככלי זכוכית, או שמא ככלי חרס מאחר ומעורבים בו חומרים שונים4.
למעשה, בכיריים חשמליות מסוג רדיאן והלוגן ראוי להחמיר ולא להשתמש לכתחילה בכיריים אלו לבשר וחלב5.
בכיריים מסוג אינדוקציה יש צד להקל, מכיון שהמשטח אינו מתחמם. אולם, תכונה זו מהווה גם סיבה להחמיר מאחר ואין הגעלה למה שנבלע בו.
למעשה, גם בכיריים מסוג אינדוקציה ראוי להחמיר לכתחילה לייחדם לשימוש אחד בלבד, מאחר וגדולי הפוסקים עוד לא הכריעו בצורה ברורה את דינם.
אולם, מכיוון שלעיתים ניתן להקל בזה, המתכנן לרכוש כיריים קרמיות ישאל מורה הוראה קודם הקנייה6.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il