בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • ביטחון בה'
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב המחבר מישאל מכלוף בן אסתר זצוק"ל

ביטחון

כדי להגיע למידת הביטחון יש צורך בשלושה תנאים יסודיים; האמונה מחזקת בליבו של האדם את מידת הביטחון בזה שמאמין שהכול מאיתו יתברך; הלימוד התמידי עוזר בהגברת הביטחון; המסתפק במועט דרכו קלה לביטחון משום שמאמין שמה שיש זה מה שמגיע.

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

תשס"ד
2 דק' קריאה
יבחן המאמין והאיש החכם, אם אמונתו איתנה ובלתי רופפת, וכן אם נפשו זכה וטהורה מחלאת הבלי העולם. המבחן לזה, אם יש לו מדת הביטחון והרי הסבר הדברים: ברור הדבר שבכדי להגיע למדה היקרה הזאת של ביטחון, יש צורך בשלשה תנאים יסודיים, והם. א. אמונה. ב. לימוד. ג. הסתפקות במועט.

א. אמונה : המאמין הישר והאמיתי מאמין באמונה תמימה ומוחלטת שהוא יתב"ש זן ומפרנס לכל מקרני ראם ועד ביצי כנים, ומזמין לכל אחד פרנסתו ודי מחסורו אשר יחסר לו. וכמ"ש רבותינו הקדושים ברוח קודשם, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יום הכיפורים, חוץ מהוצאת שבת ויו"ט והוצאת בניו לת"ת, שאם פחת פוחתים לו ואם הוסיף מוסיפין לו (ביצה ט"ז ע"א). ולכן אינו אץ להעשיר ולא נבהל להון, ותמיד שקט ושאנן ונפשו רגועה. אדם כזה בודאי שאמונתו חזקה ובלתי מעורערת. ומזה יגיע למדת הביטחון שהוא ענף מענפי האמונה ותוצאה חיובית ממנה, שכן טבע האדם לבטוח רק במי שהוא מאמין בו.

אולם אם הוא רודף כל היום אחר בצעו, וכל מטרתו רק למלאות תאוותיו הגשמיות וסיפוק יצריו הסוערים לרבות על חשבון ביטול תורה ומצות וזמני התפלות, אין ספק שאמונתו פגומה וחלשה ונפשו לא מטוהרה. ולמרות כל דבריו והגיגיו על האמונה שחושב את עצמו למאמין, כל זה אינו אלא אשליה עצמית, והוא בבחינת בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני (ישעיה כ"ט י"ג). מובן מאיליו שהוא רחוק ממדת הביטחון כרחוק מזרח ממערב.

ב. לימוד: הלימוד התמידי בספרי היראה והמוסר, מחדיר בלב האדם הביטחון המלא האמיתי והתועלת הנובעת ממנו לגוף ולנפש. כי בהיותו חדור בהכרה מלאה ואמונה עמוקה ביוצר בראשית יתב"ש המכין טרף ומזון לכל בריותיו, לא יבזבז הזמן היקר רק בהשגת הקניינים החומריים העוברים וכלים, ובתענוגות הגוף החולף ובלה, אלא יספק לגופו צרכיו הגשמיים ההכרחיים, וידאג לנשמתו הנצחית על ידי לימוד התורה וקיום מצוותיה הקדושים, ובזה ירוויח מנוחה ומרגוע לגופו, וקדושה ומרפא וארוכה לנשמתו.

ג. הסתפקות במועט: המאושר האמיתי הוא זה שמסתפק במה שיש לו, ולא שואף ללכת בגדולות ובנפלאות ממנו. וכמ"ש רז"ל איזהו עשיר השמח בחלקו (אבות פ"ד מ"ב), כי זהו באמת העשיר האמיתי שלבו נכון ובטוח שמקבל מה שמגיע לו מן השמים בנחת ולא בצער. וכאמרם ז"ל אי חזיא לך לא אזלא מינך (מו"ק י"ח ע"ב). וכל החריצות וההתאמצות של האדם הבל ואין בם מועיל, ואינם אלא מחלה דמיונית הגוזלים ממנו ימים ושנים לבלי שוב, ומטרידים אותו מעבודתו יתב"ש, שעושה העיקר לטפל והטפל לעיקר.

כלל הדברים. על האדם להיות חדור אמונה עמוקה כי הוא יתב"ש זן ומפרנס לכל, וכל מזונותיו קצובים לו מן השמים. וגם אם יעבוד כ"ד שעות רצופות ביום, לא יעדיף ולא יגרע ממה שמגיע לו. וכל העמל והתלאה שהם מנת חלקו הם תוצאה שלילית מהעדר אמונה טהורה, בחושבו שעי"ז ישיג הרבה. וכן ירגיל עצמו בלימוד ספרי היראה ולהסתפק במועט, ואז יזכה לרכוש לו מדת הביטחון, אשר מעלתה גדולה ורמה, ואת האור הנשגב הגנוז בה, וכדברי המשורר הקדוש, והבוטח בה' חסד יסובבנו (תהלים ל"ב י').

-------------------
מתוך הספר "מוסר מלכים" בהוצאת משפחת הרב המחבר. להזמנות: 5244664 050. המעוניינים לתרום ספרים או כסף לספרייה תורנית ולהנציח את יקיריהם מוזמנים לפנות לטלפון הנ"ל.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il