בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • מגילה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מסכת מגילה דף ל"ב

undefined

הרב אורי בריליאנט

ט"ז אב התשע"ד
10 דק' האזנה

(לב. 1+ עד סוף המסכת)

חלק א - דינים שנוגעים לקריאת התורה וגלילתה

א. שני דינים אגב ר' זירא שהוזכר בנושא הקודם ובאותו סגנון (שהקריאות של מנחה שני וחמישי לא נחשבות) -

 1. האם כשהעולה מברך הוא גולל את הס"ת?

ר"מ – כן (שלא יחשבו שהברכות כתובות בס"ת)

ר"י – לא (וכן פסק ר' זירא-רב מתנה),

סברות במפרשים: שיראה על מה מברך, שלא יהיה טורח לציבור, שיהיה מהיר,

אומנם תוס' אומרים שבכ"ז עדיף.

 1. 2.[ר' זירא-רב מתנא – בבימה ובלוחות אין קדושה].
 2. הגולל צריך להעמידו על התפר.
 3. גוללו מבחוץ (שלא יפול), ומהדקו מבפנים (שיראה את הס"ת בזמן ההידוק).
 4. מכבדים את הגדול שבקבוצה בגלילה.
 5. 4.[מותר להשתמש בבת קול (אין בזה "לא תנחשו"), בתנאי שזה קול איש בעיר ואישה בשדה ושנאמר פעמיים].
 6. צריך לקרוא בנעימה וזמרה, ומי שלא – "חוקים לא טובים"
 7. ר' פרנך-רי"ח – כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום (בלא מצוות)
 8. ר' ינאי – גוללים את המטפחת סביב סה"ת ולא להפך.

(לב. רבע עליון)

ב. חמישה דינים של ר' שפטיה – רי"ח, שלושת הראשונים לגבי גלילה -

(אביי – זה מוגזם, אלא זה נאמר על ת"ח שלא נעימים זה לזה בהלכה).

(לב. 8-)

ג. עוד שתי מימרות לגבי הגלילה

חלק ב - וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל

תנו רבנן: משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג.

הדרן עלך בני העיר, וסליקא לה מסכת מגילה

 

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il