בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

מנהגים והלכות חנוכה

undefined

בית מדרש ג. אסף

כסלו תשע"ה
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. נהגו ישראל לאכול מאכלי חלב וגבינה בחנוכה, זכר למעשה יהודית. טעם נוסף למנהג הוא לפי שהתורה נמשלה לדבש וחלב.
ב. מנהג נוסף זכר לנס השמן הוא לאכול מאכלים מטוגנים, כגון לביבות וסופגניות.
ג. ברכת הסופגניה - מזונות. בתוך הסעודה מברכים עליה מאחר והיא באה לקינוח, אך לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל אין מברכים עליה בתוך הסעודה מפני שברכת המוציא פוטרתה.
ד. מנהג נפוץ בחנוכה לשחק בסביבון, זכר למסירות הנפש על לימוד התורה בזמן הגזירות.

א. אכילת מאכלי גבינות, סופגניות ולביבות בחנוכה
מלבד החיובים ההלכתיים בחנוכה, נהגו ישראל בכמה מנהגים שעניינם להזכיר את הניסים שנעשו לאבותינו בימים ההם.
לדוגמא: מנהג אכילת גבינות ומאכלי חלב, הונהג (לפי אחד ההסברים) כזכר לנס שנעשה על ידי יהודית שהאכילה גבינה את מפקד היונים ולאחר מכן כרתה את ראשו 1.
יש אומרים שמעשה יהודית אירע כמה שנים לפני נס חנוכה, אך מאחר וגם הוא היה קשור ביוונים עושים לו זכר בחנוכה 2.
הסבר נוסף למנהג אכילת מאכלי חלב: חנוכה הוא חג התורה שבעל פה. בדומה למנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות הואיל והתורה נמשלה לדבש וחלב, גם בחנוכה נהגו בכך 3.
מנהג נוסף הוא לאכול מאכלים מטוגנים בשמן כמו לביבות וסופגניות, זכר לנס שנעשה בשמן 4. ברכת הסופגניות הינה בורא מיני מזונות לפניה וברכה מעין שלש. גם אם אוכל את הסופגניות באמצע סעודה מברך מזונות (מפני שהסופגנייה אינה חלק מהסעודה אלא באה לקינוח) אך לא מברך מעין שלש מאחר ויוצאים ידי חובה בברכת המזון. עם זאת, לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל, לא מברכים על סופגנייה באמצע סעודה 5.

ב. משחק בסביבון בחנוכה
מנהג נפוץ מאד לשחק בסביבון בחנוכה. מנהג זה נוסד ככל הנראה כזכר למסירות הנפש על לימוד התורה בימי השעבוד תחת היוונים. על פי המסורת, בזמן שגזרו היוונים שלא לעסוק בתורה, חכמי ישראל מצאו 'פתרון' לגזירה: היו מתאספים בחבורות ועוסקים בתורה, ואם הגיע נוגש יוני היו מוציאים את הסביבונים ומשחקים בהם, כאילו התאספו לשם זה 6.
אמנם, יש שערערו על מנהג זה לפי שהמשחק כרוך בהעברת כסף משחקן אחד לשני ויש בזה משום משחק בקוביה 7.
אך בודאי כשמשחקים ללא כסף, כגון ששואלים שאלות לפי האותיות עליהם עצר הסביבון וכדומה, הדבר מותר, ואולי אף ראוי לפי שאפשר להיעזר במשחק זה לחינוך הילדים בענייני חנוכה ולגיבוש משפחתי וכדומה 8.

(המספרים מפנים אל ההערות בדף המקורות המצורף)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il