בית המדרש

  • אור פני מלך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקב בן בכורה

שובו, בנים

בימים אלו נפתחים השערים בפנינו, השבים אל ה'. מחובתינו כולנו לשוב אל הקב"ה.

undefined

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל

תשס"ה
3 דק' קריאה
בימים הללו, לפני בוא ימי הסליחה והחנינה, נקראים כולנו לתשובה. כולנו עומדים עמוסי חטאינו הקטנים והגדולים, אל מול רחמי ה'. כולנו עומדים עמוסי יסורינו וכאבינו, למול מעיין התנחומים. יודעים אנו, כי לא נוכל להצדיק את פעלינו שפעלנו במשך השנה, אין לנו אלא לקוות לרחמים, לסליחה ולמחילה. ואכן, ימים אלו באים על מנת לסלוח, למחול ולכפר. מאתנו נדרש רק דבר אחד לרצות בסליחה, לפנות ולשוב.

דבר ה' קורא לכל אחד ואחת מישראל בקריאה ובהבטחה: "שובו אלי ואשובה אליכם" 1 . קריאה זו ותשובה זו, מפי ה' לבדו הן באות. ה' קורא לכל אחד מאתנו באשר הוא שם לשוב אליו, להתקרב אליו, לחסות בסתר כנפיו. אין רחוק וקרוב בתשובה. כמו לקרובים כן לרחוקים ביותר, אף לאלו המדמים באפילת הדעת שנתרחקו לגמרי גם להם קורא ה' לשוב אליו, גם להם הוא מבטיח את חסד השפע, את מאור הסליחה, את שלמות האחדות אתו.

לא מפלגה, לא גוף פוליטי או חברתי הם הקוראים אל השבים, ה' עצמו הוא המדבר אל כל אחד ואחת, הוא הוא הקורא, הוא הוא המבטיח. אל יסתירו אפוא צללים של יחידים או גופים את האור האמיתי, אור ה', אשר אליו צריכים כולנו לשוב. אל לנו לכסות את הרצון הפנימי, הרצון הטבוע בעמקי לבבו של כל אחד מאתנו, להיות יהודי שלם. אל נא נאחז באמתלות ובתירוצי שווא לדחות את תשובתנו.

את הדין והחשבון הנוקב ויורד עד מעמקים, יש לעשות בתוך תוכה של הנפש, בתוך כל אחד מאתנו. אל נתלה את הקולר באשמותיהם של אחרים, גדולים וקטנים, אל נא נדמה כי תיקון אמיתי יוכל להעשות בכלים ובאמצעים חיצוניים, בטיח תפל ובתרופות שוא. נפשוט מעלינו את הבגדים הצואים של רדיפות ההבל, של מרוץ לתאוות, של חיקוי אחרים, של שליחת האשמות ושל התחמקות מאחריות. הבה נעדה שוב את בגדי ישענו, נתעטר בעטרת הישע האמיתית. ספוגות דם דורות הן מחלצותינו אך זוהרן לא עמם, כבדים הם למשא אך הם נושאים ומנשאים את לובשיהם. כתר התורה לא ניתן אחוזה לאיש, לא נמסר לקבוצה או לחבורה מאתנו, מורשת עולם הוא לכל זרע ישראל. וכל אדם מישראל זכאי לקרב עצמו אל המקור, לחבר את עצמו אל אור ה', להתעטר בעטרת התפארת של היהדות האמיתית.

הקריאה לתשובה היא קריאה לכל אדם, והיא קריאה לפרוץ את מחיצות הריחוק, להסיח את הדעת מחששות "מה יאמרו", לנתק את המחשבה משדות זרים. כל אחד נתבע לחפש בתוך מצפוני לבו, לעשות מחדש את חשבון הנפש, את חשבון החיים הגדול ולשוב בלב שלם אל ה'. לא חרפה היא לבחון מחדש את דרך החיים, אין זו בושה לומר "תעינו, תעתענו". כה הרבה מן התעיות והטעויות נעוצות היו בכוונות טובות, ברצונות מעולים, אף כי מעגלי החיים היו מרוחקים ומתעים. אין זו בושה לומר "טעינו", אדרבה, חרפה היא לאחוז מתוך חולשת הדעת בדרך של טעות. וכאשר יש אומץ להתוודות, יש עדיין אפשרות לתקן. חייבים לזכור, כי לא בפני אדם ניתן דין וחשבון זה, ואשרי השבים אל ה', כי בתשובתם ימצאו את מעיין החיים, את תחיית חייהם באמת.

פתוחים הם שערי התשובה, פתוחים הם ללבותיהם של רבים רבים, פתוחים ומוכנים לקבל את השבים. פתוחים שערי בתי הכנסת לתפילה, פתוחים שערי בתי המדרש ללמוד התורה, ובעיקר פתוחים שערי שמים. דורות האבות, נשמות הקדושים, כולם עומדים בשער ומצפים לכל נפש מישראל שתעשה את התפנית הזו, את התשובה אל מקומה האמיתי בתוך מהות ישראל הטהורה.

הרי ה' הוא הקורא אלי ואל כולנו לשוב אליו. אל המדמים שהם קרובים אליו בכל עת, ואל הסבורים שהרחיקו ממנו ללא חזור, לכולנו הוא קורא: שובו אלי, שובו בנים.

---------------------
מתוך החוברת "באור פני מלך" ניתן לרכוש במחיר 15 ש"ח בטלפון: 5110028 - 052.


^ 1. מלאכי ג, ז.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il