בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

מצות יד ומכונה - מה עדיף

undefined

בית מדרש ג. אסף

אדר התשע"ה
2 דק' קריאה
א. מצות מכונה או מצות יד?
לפני כמאה וחמישים שנה הומצאה מכונה לאפיית מצות. הפוסקים חלוקים מאז ועד היום בשאלה האם ניתן לצאת ידי חובת מצה בליל הסדר במצות אלו.
שורש המחלוקת נעוץ בדין אפיית המצות לשמן, כלומר שיש לאפות את המצות בהן יוצאים ידי חובה בליל הסדר בכוונה מיוחדת 'לשם מצת מצוה'. דין הנלמד מן הפסוק 'ושמרתם את המצות'.
סברת האוסרים להשתמש במצת מכונה לליל הסדר, היא מכיוון שלמכונה אין דעת ואין כוונה הרי שהמצות שנעשו בה לא נעשו לשמן ואי אפשר לצאת בהן ידי חובה.
מאידך, המתירים סוברים שלחיצה על כפתור ההפעלה לשם מצת מצוה נחשבת כעשייה לשמה.
בנוסף, לדעת חלק מן הראשונים אין חיוב לאפות את המצה לשם מצת מצווה, וכוונת הפסוק 'ושמרתם את המצות' היא החיוב הוא לשמור את החיטים שלא יחמיצו.
כמו כן נחלקו הפוסקים על כשרותם של מצות מכונה. יש שחששו לחימוץ במצות אלו, ומאידך, יש הסוברים, שאדרבא מצות אלו טובות ממצות יד.
למעשה, ראוי לאכול בליל הסדר לפחות את הכזית של מצת המצווה ממצה שנאפתה בעבודת יד1.

ב. מצווה לאפות מצות בעצמו
אחד הפירושים שניתנו בגמרא לשמה של המצה- 'לחם עוני' - הוא: "מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה, אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה".
מגמרא זו למדו הראשונים שיש מצווה על כל אדם לאפות את המצות בעצמו.
שלשה טעמים בדבר: א. כמו בכל המצוות 'מצווה בו יותר מבשלוחו'.
ב. דיני אפיית המצה רבים והחשש מחמץ גדול, לכן ראוי שכל אחד יאפה בעצמו על מנת שיהיה בטוח בכשרות המצות.
ג. כשאדם אופה בעצמו זה דומה ללחם עוני, כדרכם של עניים ויש בזה זכר ליציאת מצרים.
בנוסף לזה כתבו בשם האר"י הקדוש שמי שמתאמץ ומזיע בעת אפיית המצות מכפר על עוונות חמורים2.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il