בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • הלכות כלליות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

עמרם בן סולטנה

קריאת התורה בחול המועד סוכות

סדר קריאת התורה בחול המועד סוכות.

undefined

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

התשס"ב
2 דק' קריאה
מ. יש מחזירים ספר תורה אחרי הקפת ההושענות ויש משאירים אותו על התיבה אחרי ההושענות לצורך הקריאה. אם החזירו ספר תורה למקומו פותחים ההיכל ואומרים סדר הפתיחה הרגיל. ואם השאירו אותו על הבמה אומרים כל הסדר אחרי ההקפות.

מא. בכל יום מימי חול המועד עולים ד' עולים, ולא פוחתים מהם או מוסיפין עליהם. ואין מפטירים בנביא.

מב. "שבעים פרים" היו מקריבים בחג הסוכות בבית המקדש כנגד שבעים אומות העולם. בכל יום מימי חג הסוכות אנו קוראים את קורבנות אותו היום כפי שכתובים בפרשת פינחס. ביום הראשון קוראים "ובחמשה עשר יום לחודש השביעי". ביום השני של סוכות (שהוא היום הראשון של חול המועד) קורא הכהן מ"וביום השני" עד "וביום השלישי". ואחריו הלוי ועוד שני העולים חוזרים וקוראים את אותה הקריאה, ואחר כך אומרים חצי קדיש (שו"ע תרסג סע' א ונו"כ).

מג. בחוץ לארץ: ביום ג' של סוכות, הוא א' דחול המועד בחו"ל: הראשון (כהן) קורא "וביום השני". השני (לוי) קורא "וביום השלישי". השלישי (ישראל) קורא גם כן "וביום השלישי". והרביעי קורא גם "ביום השני" וגם "ביום השלישי". (עיין רמ"א שכתב סדר אחר)
ביום ד' של סוכות הוא ב' דחול המועד בחו"ל: הראשון (כהן) קורא "וביום השלישי". השני (לוי) קורא "וביום הרביעי". השלישי (ישראל) קורא גם כן "וביום הרביעי". והרביעי קורא גם "ביום השלישי" וגם "ביום הרביעי".
ביום ה' של סוכות הוא ג' דחול המועד בחו"ל: הראשון (כהן) קורא "וביום הרביעי". השני (לוי) קורא "וביום החמישי". השלישי (ישראל) קורא גם כן "וביום החמישי". והרביעי קורא גם "ביום הרביעי" וגם "ביום החמישי".
ביום ו' של סוכות הוא ד' דחול המועד בחו"ל: הראשון (כהן) קורא "וביום החמישי". השני (לוי) קורא "וביום השישי". השלישי (ישראל) קורא גם כן "וביום השישי". והרביעי קורא גם "ביום החמישי" וגם "ביום השישי".
ביום ז' של סוכות הוא ה' דחול המועד בחו"ל - "הושענא רבה". הראשון (כהן) קורא "וביום השישי". השני (לוי) קורא "וביום השביעי". השלישי (ישראל) קורא גם כן "וביום השביעי". והרביעי קורא גם "ביום השישי" וגם "ביום השביעי".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il