בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

צליית כבד בתנור חשמלי ושימוש ברשת שצלו עליה כבד

undefined

בית מדרש ג. אסף

אייר התשע"ה
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. מותר לצלות בש על רשת למנגל שצלו עליה כבד, אך לכתחילה ראוי ללבן את הרשת ליבון קל לאחר צליית הכבד.
ב. מותר לצלות כבד בתנור חשמלי תוך הקפדה על כמה תנאים: התנור יהיה חם לפני הכנסת הכבד, דלת התנור תהיה פתוחה בזמן הצלייה, הכבד יצלה ברשת מיוחדת ולא ברשת התנור, בתנור יונח כלי חד פעמי לקליטת הדם, התנור ינוקה ויוסק אחרי הצלייה.

א. שימוש ברשת שצלו עליה כבד
האם מותר להשתמש ברשת למנגל שצלו עליה כבד לצליית מאכלים אחרים? (השאלה אינה לגבי הרשת הנמכרת לצליית כבד, שייעודה הוא שיהיה נח להפכו בזמן הצלייה, אלא לגבי רשת המנגל המשמשת לצליית עוד מאכלים).
פסק השו"ע "ויש מי שאוסר השיפוד שצלו בו בשר בלא מליחה". כלומר, שיפוד שתחבו בשר שלא הוכשר (כגון כבד) וצלו בו את הבשר, נאסר. טעם הדבר הוא שמאחר והבשר תחוב על השיפוד האש לא שולטת באותו חלק של השיפוד שבתוך האש והדם הנבלע בו במהלך הצלייה לא נפלט.
להלכה השו"ע פוסק להתיר, ואילו רמ"א פוסק להחמיר לכתחילה ולהתיר בדיעבד. והמהרש"ל אוסר אפילו בדיעבד.
לפי זה, מותר לכאורה להשתמש ברשת עליה צולים את הכבד, שהרי הרשת צמודה לאש, והדם הנבלע בתוכה נפלט החוצה במהלך הצלייה.
למרות זאת, כתב בדרכי תשובה בשם ספר 'ברית מלח', שנכון להפוך את הרשת וללבנה ליבון קל בגמר הצלייה ובכך לצאת מספק 1 .

ב. צליית כבד בתנור חשמלי
בצליית כבד בתנור חשמלי עלולות להתעורר כמה בעיות: הדם נוטף בכלי אטום ואדים עלולים לעלות ולאסור את הכבד, האש (גוף החימום) מעל הכבד ולא מתחתיו, הרשת עליה נצלה הכבד תאסר ועוד.
למעשה פוסקים רבים התירו להשתמש בתנור חשמלי לצליית כבד תוך שמירה על כמה תנאים:
א. יש לחמם את התנור לפני הכנסת הכבד.
ב. יש להשאיר את דלת התנור פתוחה בשעת הצלייה.
ג. אין להשתמש ברשת הרגילה של התנור, אלא ברשת שתיוחד לצליית כבד.
ד. יש להניח תבנית חד פעמית בתחתית התנור על מנת שהדם יזוב עליה, ולהקפיד שהרשת לא תיגע בתבנית.
ה. בגמר הצליה יש לנקות את התנור היטב ולהסיקו לזמן מועט לאחר שהגיע לחום המקסימלי 2 .את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il