500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1737902


Varnish cache server

בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 73

קורס רכיבה

undefined

הרב מיכי יוספי

אייר התשע"ה
2 דק' קריאה
"המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה. והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר, שתופסין אותו באפסר וכיוצא ומחזירין אותו בעל כורחו אל דרך הישר, כמו כן במחשבה ממש שיכולין לתפסה בעל כרחה להשיבה אל הדרך הראוי" (לקוטי מוהר"ן תניינא נ').

אני מאד אוהב את הדימוי של רבי נחמן המדמה את המחשבה לסוס. הדימוי הזה קשור גם לניסיונו ברכיבה, כפי שסיפר עליו רבי אברהם מפטרבורג: "ואני, שהייתי סוחר ומלומד בכל עניני העולם, ראיתי (את רבי נחמן) שרכב על הסוס בלי שום פחד כמו רכב מובחר ומלומד".

יתרונו של הסוס בכך שהוא יכול להביאני למרחקים וליעדים שבהליכה רגילה הייתי מתקשה להגיע אליהם. מנגד, הסוס הוא רק סוס, ובשביל להפיק ממנו את מירב התועלת נצרך רוכב מיומן שדרכו בהירה לו. ללא בהירות היעד שלנו, הסוס ייקח אותנו למחוזות הבנתו הסוסית... מחוז שככל הנראה איננו מחוז חפצנו.

משמח לדעת שלכל אחד יש כלי תחבורה, "סוס" מצוין שהוא כלי עזר משמעותי המסייע להגיע אל מחוז חפצו, אך עיקר התועלת שאפשר להפיק מה"סוס" תלויה במיומנותו של הרוכב. המיומנות בהקשר שלנו היא שיהיה ברור לנו לאן אנו רוצים להגיע. ראוי לנו לברר מהו היעד ולהיות בהירים מאוד, וביד אמונה להנהיג את המחשבה.

קבלנו מתנה אלוקית נפלאה שנקראת מחשבה. פעמים רבות נראה שהיא שולטת בנו ולוקחת אותנו למקומות לא רצויים של דאגות, פחדים ומחוזות שליליים אחרים עד שנראה לנו שאין לנו שום דרך להתמודד איתה. רבי נחמן מביא חידוש מלבב, שבידינו להטותה כרצוננו למקום שאנו רוצים. מקום הוא יעד. כמו הסוס, יכולה המחשבה לקחת אותנו רחוק, אך ללא בהירות היעד היא תלך, תפרח ותשוטט בדברים אחרים וזרים. אך אין להתפעל מכך כלל כי אם לשוב ולאחוז בביטחון באפסר. סוס ורוכבו, המחשבה היא רק הסוס והרוכב - הלא הוא החושב.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1737903


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il