בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 77

נפשי בשאלתי

*איך מתקנים ראיית מראות לא צנועים? *אולי אחרי שנמות נגלה שכל החיים חיינו בשקר? *"מלך מהולל בתשבחות". למה ה' צריך שכל הזמן ישבחו אותו?

undefined

הרב יהושע שפירא

סיון התשע"ה
2 דק' קריאה
איך מתקנים ראיית מראות לא צנועים?
התיקון הראשון הוא מניעת האפשרות לראות מראות כאלו בעתיד. על כל אחד לבחון באילו הקשרים הוא עלול לפגוש מראות שאינם טובים, ולמנוע עד כמה שאפשר אפשרות כזו. עיקר המלחמה נעשית לפני שמגיעים למציאות שבה אנו עומדים מול פיתויי היצר, ועל זה מתפללים "ואל תביאנו לא לידי נסיון ולא לידי בזיון", שהנסיון עצמו כבר יחסך מאיתנו. בעיקר הדברים אמורים כלפי הסכנה הגדולה ביותר היום, היא רשת האינטרנט. כל אחד חייב לדאוג לסינון יעיל ומקסימלי כדי שלא ייפול חס וחלילה.
לאחר שמתקנים את אפשרות הנפילה, תיקון הראייה הוא על־ידי שקיעה בתורה והסתכלות באותיותיה הקדושות מתוך רצון שהמאור שבה יחזירינו למוטב ויטהר ליבנו ועינינו לעובדו באמת.

אולי אחרי שנמות נגלה שכל החיים חיינו בשקר?
בודאי שכך! הלא אנחנו חיים ב"עלמא דשיקרא" (עולם השקר), השקר שמרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. לעומת זאת העולם הבא נקרא "עולם האמת", שם תתגלה האמת של החיים האלוקיים. אפילו מי שמקיים את מצוות דעת אלוקים, עדיין לא זוכה לאמת הזו בצורתה השלמה כמו שתהיה בעולם הנשמות.
יחד עם זאת, קווי אורה נמשכים גם לעולם הזה על־ידי התורה, שנקראת "תורת אמת". אלא שאת גודל האמת שבתורה ובמצוותיה איננו מכירים בשלמות בעולם הזה. גם האמת שמתגלה אלינו בתורה תיחשף במלוא תפארתה לעתיד לבוא ותברר את תסבוכות העולם הזה ואת האמת האלוקית שמופיעה אפילו בו. אנו אוחזים פה באמת ולא יודעים עד כמה.

" מלך מהולל בתשבחות". למה ה' צריך שכל הזמן ישבחו אותו?
הצורך הוא שלנו, כדי להכיר בגדלותו האמיתית. כדי להשתייך ולהתחבר אליה, ולזכות להכיר בה, אנו זקוקים לאותם השבחים.
המבט שרואה ברצון לשבח בתור חיסרון עוסק בבני אדם, שבקשתם לשבח היא חריגה ממקומם האמיתי. אבל אצלו יתברך אין שום גנאי בבקשת שבח, מפני שלגדולתו אין חקר, ואין בכבודו פגיעה בכבודם של אחרים היות וכל הבריות יונקות ממנו.
עמוק מכך, חסד גדול עוד יותר עשה עימנו ה' במה שהוא מתגלה כביכול כזקוק לשבחינו, מפני שעל־ידי כך הקשר שלנו איתו הוא לא רק בשבילנו אלא כביכול גם בשבילו. זהו סוד העבודה ל"צורך גבוה" על יסוד הפסוק "תנו עוז לאלוקים, על ישראל גאוותו".את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il