בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד תורה בשבת ט' באב

undefined

בית מדרש ג. אסף

תשע"ה
עיקרי ההלכות
א.מותר ללמוד תורה בשבת שחל בה תשעה באב. וראוי ללמוד את הלכות הצום.
ב. מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודות בשבת זו.
ג. מותר לשיר זמירות שבת ושירים משמחים בשבת זו.

א. לימוד תורה בשבת ט' באב
למנהג חלק מהאשכנזים איסור לימוד תורה בדברים המשמחים חל כבר מערב תשעה באב בחצות. אך השנה, שתשעה באב חל בשבת והצום נדחה ליום ראשון, מותר ללמוד בשבת גם אחרי חצות כל מה שרוצים, לפי שאפילו בערב תשעה באב ביום חול יש מקלים 1 .
עם זאת, ודאי טוב נכון להתכונן לצום וללמוד מהלכותיו 2 .

ב. זמירות בשבת תשעה באב
מאחר ואין אבלות בשבת, אפילו אם חל בה תשעה באב, התירו הרבה דברים שבדרך כלל אסורים בט' באב.
לדוגמא: פסק השו"ע "אם חל תשעה באב באחד בשבת או שחל בשבת ונדחה לאחר השבת, אוכל בשר ושותה יין בסעודה המפסקת ומעלה על שלחנו אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו".
וכן פסק (בסימן תקנד סע' יט) שלא חל שום עינוי מהעינויים של תשעה באב בשבת.
אולם, המשנה ברורה כתב בשם המגן אברהם שבסעודה המפסקת בשבת זו יש לשבת בדאבון נפש ולהמנע בשמחה, אלא שהבכור שור חולק עליו ומתיר.
לכן נראה שמותר לשיר זמירות שבת כרגיל בשבת זו.
ובשם הרה"ג אלימלך בר שאול זצ"ל אמרו, שבזמירות (בפיוט- כל מקדש שביעי) אנו שרים "אוהבי ה' המחכים בבניין אריאל, ביום השבת שישו ושמחו כמקבלי מתנה נחליאל". גם אוהבי ה', המתאבלים על חרבן הבית ומחכים לבניינו, ביום השבת עליהם לשוש ולשמוח 3 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il