בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • עיונים בעניני חנוכה
לחץ להקדשת שיעור זה

זאת חנוכה שבת ראש חודש חנוכה

undefined

בית מדרש ג. אסף

כסלו תשע"ו
בס"ד
עיקרי ההלכות
א. היום האחרון של חנוכה - מכונה 'זאת חנוכה'. ליום זה מעלות רבות וראוי לנצלו להתחזקות בתורה ויראה.
ב. בשבת יחול ראש חודש טבת, ומוציאים בו שלשה ספרי תורה. בראשון קוראים ששה בפרשת השבוע (מקץ), בשני קורא השביעי את הקריאה של ראש חודש, אומרים חצי קדיש וקוראים בשלישי את הקריאה לחנוכה.

א. זאת חנוכה
היום האחרון של חנוכה מכונה 'זאת חנוכה', על שם קריאת התורה ביום זה- "זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו" 1 .
בבני יששכר מובא בזה רמז: 'זאת' חנוכה- היום הזה הוא מרכזו של החג 2 .
המהר"ל מפראג מסביר שהמספר שמונה רומז למה שמעל הטבע. הבריאה הושלמה בשבעה ימים, היום השמיני מסמל את הקודש 3 .
כתב בספר התודעה: "ויום זה מכוון כנגד שמיני עצרת שלאחר שבעת ימי החג, שיש בו מכל מה שיש במועדים שלפניו, מעניין כפרה של הימים הנוראים ומעניין שמחה של החג. אף זאת חנוכה שהוא היום השמיני של ימי החנוכה, כולל כל שמחה וישועה הלל והודאה שבכל הימים הקודמים" 4 .
ב. ר"ח טבת
השנה יחול היום הראשון של ר"ח טבת בשבת.
לכן מוציאים בתפילת שחרית שלשה ספרי תורה. שישה קוראים בספר הראשון בפרשת השבוע (מקץ). לאחר מכן מניחים את הספר השני ליד הראשון, מגביהים את הראשון וקוראים בשני את הקריאה של ראש חודש, מהמילים "וביום השבת". מניחים את הספר השלישי על הבימה, אומרים חצי קדיש, מגביהים את הספר השני וקוראים בשלישי את הקריאה של חנוכה (פרשת הנשיאים) 5 .
הסיבה שמקדימים את הקריאה של ראש חודש לקריאה של חנוכה, היא הכלל הידוע "תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם" 6 .


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il