בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

נעה בת בת אל מזל

עונג שבת וקניות לשבת

undefined

בית מדרש ג. אסף

טבת תשע"ו
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א.מצוות עשה מדאורייתא (לרוב הראשונים) לענג את השבת במאכלים ומשקים טובים ומשובחים.
ב.הבטחות רבות נאמרו בחז"ל למקיימים מצווה זו. בימינו, רובינו יכולים לענג את השבת בדרגה הגבוהה ביותר.
ג. ראוי לקנות את צרכי השבת ביום שישי כדי שיהיה ניכר שהקניה היא לכבוד שבת.
ד.העובדים ביום שישי, יקדימו את קניותיהם לחמישי, על מנת שיספיקו להכין את האוכל לכבוד שבת.

א. עונג שבת
"אמר רב יהודה אמר רב: כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו שנאמר והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך" (שבת קיח א).
הבטחה זו והבטחות נוספות נאמרו מפי האמוראים על מצוות התורה לענג את השבת 1 .
כיצד מענגים את השבת? שלש מידות בדין זה 2 :
א. מי שיש לו יכולת כלכלית לענג את השבת במאכלים ומשקים משובחים, יוציא כפי יכולתו.
ב. מי שאין ביכולתו לעמוד בהוצאות כבדות, יצא ידי חובתו אפילו אם יקנה דבר קטן לכבוד שבת.
ג. מי שאין לו ממון לקנות אוכל לשלש סעודות, אלא רק לשתי סעודות, עליו אמר רבי עקיבא "עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריות" ופטור משלש סעודות.
בימינו ברוך ה' רובנו חיים ברמה כלכלית שמאפשרת לענג ולכבד את השבת כראוי לה, ברווח ובשמחה 3 .

ב. קניות לשבת
"אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונה אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יום" (ביצה טז א).
וכתבו הפוסקים שהלל הזקן מודה לשמאי, וסובר שכך היא המידה הנכונה, אלא שבטחונו בהקב"ה היה חזק כל כך והיה בטוח שיזמין לו הקב"ה בהמה נאה לשבת.
להלכה פסקו ראשונים ואחרונים כבית שמאי. אלא שבזמנינו שהשפע ברשתות השיווק ובחנויות רב, אין כמעט משמעות לדין זה 4 .
ככלל, ראוי לקנות את צרכי שבת ביום שישי דווקא ולא קודם, לפי שכך ניכר יותר שהקניות הם לכבוד שבת. אלא שמובא בפוסקים שדברים שצריכים הכנה רבה וטרחא, מותר לקנותם קודם.
וממילא, מי שעובד ביום שישי, עדיף שיקדים את הקניות והבישולים.
ראוי לומר על כל דבר שקונה שהוא 'לכבוד שבת' 5 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il