בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • עקב
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך הספר "תורה על הפרשה"

פרשת עקב

undefined

הרב מאור צוברי

"והיה אם שמע... ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם" (יא, יג –יח)

כתב רש"י ז"ל "ושמתם את דברי – אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצוות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר "הציבי לך ציונים", דברי רש"י אלו לכאורה תמוהים מאד, שהרי תפילין ומזוזות אינם מצוות התלויות בארץ אלא חובת הגוף הן וחייבים בהן אף בחו"ל, וכי רק משום שלא ישכחו צריך להניח תפילין בחו"ל?
ועל פי דברי רבינו בחיי יש ליישב, שהוא כותב וז"ל "ושמתם את דברי אלה – דרשו חז"ל אף לאחר שתגלו היו מצויינין במצוות הניחו תפילין עשו מזוזות, כדי שלא יהיו חדשים עליכם כשתחזרו, וכן הוא אומר "הציבי לך ציונים", הכוונה בזה לומר כי אע"פ שאנו עושין המצוות בחו"ל והם חובת הגוף לעשותם בכל מקום, למדונו החכמים ז"ל שאין עיקר עשייתן אלא בארץ הקדושה" ע"כ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il