בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • הלכות תשעה באב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד תורה וזמירות בשבת ט' באב

undefined

בית מדרש ג. אסף

אב תשע"ו
עיקרי ההלכות
א.מותר ללמוד תורה בשבת שחל בה תשעה באב, וראוי ללמוד את הלכות הצום.
ב.מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודות בשבת זו.
ג.מותר לשיר זמירות שבת ושירים משמחים בשבת זו.

א. לימוד תורה בשבת ט' באב
למנהג חלק מהאשכנזים איסור לימוד תורה בדברים המשמחים חל כבר מערב תשעה באב בחצות. עם זאת, בשנה זו בה חל תשעה באב בשבת והצום נדחה ליום ראשון, מותר ללמוד בשבת גם אחרי חצות כל מה שרוצים, לפי שאפילו בערב תשעה באב ביום חול יש מקלים 1 .
ודאי טוב נכון להתכונן לצום וללמוד מהלכותיו 2 .

ב. זמירות בשבת תשעה באב
מאחר ואין אבלות בשבת, אפילו אם חל בה תשעה באב, התירו הרבה דברים שבדרך כלל אסורים בט' באב.
לדוגמא, פסק השו"ע "אם חל תשעה באב באחד בשבת או שחל בשבת ונדחה לאחר השבת, אוכל בשר ושותה יין בסעודה המפסקת ומעלה על שלחנו אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו".
וכן פסק (בסימן תקנ"ד סעיף י"ט) שלא חל שום עינוי מהעינויים של תשעה באב בשבת.
אולם, במשנה ברורה כתב בשם המגן אברהם שבסעודה המפסקת בשבת זו יש לשבת בדאבון נפש ולהימנע משמחה. והבכור שור חולק עליו ומתיר.
לכן נראה שמותר לשיר זמירות שבת כרגיל בשבת זו.
ובשם הרה"ג אלימלך בר שאול זצ"ל אמרו, שדין זה נרמז בבפיוט כל מקדש שביעי: "אוהבי ה' המחכים בבניין אריאל, ביום השבת שישו ושמחו כמקבלי מתנה נחליאל", דהיינו שגם אוהבי ה', המתאבלים על חרבן הבית ומחכים לבניינו, ביום השבת עליהם לשוש ולשמוח 3 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il