בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

אלול שופר ותשובה

undefined

בית מדרש ג. אסף

אלול תשע"ו
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. שני טעמים לתקיעת שופר בחודש אלול - לערבב את השטן ולהתעורר לתשובה.
ב. נחלקו הראשונים אם יש מצוה לחזור בתשובה. לפי הרבה ראשונים יש מצוה לחזור בתשובה. לשיטת הרמב"ם אין מצוה לחזור בתשובה, אך הרוצה לחזור בתשובה מחוייב להתוודות על חטאיו.
ג. ארבעה שלבים בתשובה: עזיבת החטא, קבלה לעתיד, חרטה ווידוי.

תקיעת שופר
במדרש מובא שבר"ח אלול אמר הקב"ה למשה "עלה עליי ההרה", כדי לקבל את הלוחות השניים. באותו יום העבירו שופר במחנה כדי שלהודיע לישראל שמשה עלה להר ושלא יטעו שוב ויעשו ע"ז.
בעקבות זאת תקנו חז"ל לתקוע בכל שנה בראש חודש אלול ובכל החודש 1 .
שני טעמים נתנו לתקיעות אלו:
א. לערבב את השטן - תוקעים בכל יום מימי חודש אלול כדי להטעות את השטן שלא ידע מתי ראש השנה וכך לא יוכל לקטרג עלינו 2 .
ב. להתעורר לתשובה - קול השופר מעורר לתשובה, ככתוב "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו". קול השופר כביכול אומר "עורו ישנים משתנכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם" (לשון הרמב"ם) 3 .

מצוות תשובה
בתורה כתוב "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו" 4 . ומשמע שיש מצוות עשה של חזרה בתשובה.
ובאמת כך היא דעת הרמב"ן, הספורנו, רבינו יונה, מהר"י וייל ושו"ת בנימין זאב 5 .
אולם לדעת הרמב"ם אין מצוות עשה לשוב בתשובה, אלא אם אדם רוצה לחזור בתשובה מוטלת עליו מצוות עשה להתוודות 6 .
מהו אם כן פירוש הפסוק לפי הרמב"ם?
התורה מבטיחה שלעתיד לבוא כל עם ישראל ישוב בתשובה שלמה, במהרה בימינו 7 .

שלבי התשובה
הרמב"ם מונה ארבעה שלבים בחזרה בתשובה.
א. עזיבת החטא - השלב הראשון הוא "סור מרע", לא רק במעשה אלא גם במחשבה.
ב. קבלה לעתיד - אחרי שעזב את החטא גם במחשבה, יקבל שלא לחטוא עוד. שני שלבים אלו הם כמעט אחד, ועל שניהם מביא הרמב"ם את הפסוק, "יַעֲזֹב רָשָׁע דַּרְכּוֹ וְאִישׁ אָוֶן מַחְשְׁבֹתָיו וְיָשֹׁב אֶל ה' וִירַחֲמֵהוּ וְאֶל אֱלֹהֵינוּ כִּי יַרְבֶּה לִסְלוֹחַ".
ג. חרטה - בנבואת ירמיה נאמר, "כִּי אַחֲרֵי שׁוּבִי נִחַמְתִּי וְאַחֲרֵי הִוָּדְעִי סָפַקְתִּי עַל יָרֵךְ בֹּשְׁתִּי וְגַם נִכְלַמְתִּי כִּי נָשָׂאתִי חֶרְפַּת נְעוּרָי", מזה למד הרמב"ם שהשלב הבא אחרי הקבלה לעתיד הוא החרטה והצער על העבירות שעבר.
ד. וידוי - השלב האחרון בתשובה הוא הוידוי. את הוידוי יש לומר בפה ולא מספיק מחשבה. וצריך לפרט את החטא, לומר שהוא מתחרט עליו ולומר את מה שקיבל על עצמו לעתיד 8 .
אחרי שקיים האדם את שלבי התשובה המנויים לעיל, עדיין ראוי שימשיך ויבקש מחילה וסליחה מה' יתברך, וכל חייו יתחנן לפני ה' ויתן צדקה ויתרחק מאד מהדבר בו חטא 9 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il