בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון מס 142

על מה כבר יש לי לחזור בתשובה?

undefined

הרב יהושע שפירא

אלול תשע"ו
2 דק' קריאה
אם הכל נקבע בתחילת השנה, למה בכלל צריך להתאמץ לאורך השנה?
כשאנו מתבוננים על האדם, אנו יודעים שהרבה מאוד נקבע ברגע לידתו, ואף קודם לכך נקבע באיזה גיל פחות או יותר יצמחו שיניו וזקנו, מתי יעבור תהליכי התבגרות ומתי יזדקן, וכיוצא בזה. האם הידיעה של הקווים הכללים של חיי האדם מרוקנת את העושר של הבחירה, היצירה והגילוי הייחודי של כל אישיות? כלל וכלל לא.
בראש השנה נקבעים הקווים הכוללים של השנה הבאה. כשם שאין אדם יכול להיות בוגר לפני היותו נער, כך גם הקווים הכלליים שנקבעים בראש השנה מעצבים את דמותה של השנה והתהליכים שיעברו בה, אבל הם בשום פנים לא מרוקנים את כל עושר היצירה, הבחירה והערך של כל רגע בשנה שתבוא עלינו לטובה.

מה זה אומר שהתורה קדמה לעולם?
אנחנו רגילים להסתכל על העולם ולייחס לו קביעות ונוכחות שלא זקוקות לטעם, הסבר ויד מכוונת. מראה העיניים החיצוני מניח שהעולם קיים כפי שהוא. אולם במבט האמוני, אנחנו מתרוממים להתקשר עם בורא העולם, המכוון אותו ליעדיו הנשגבים ונותן את הטעם והפשר למציאות כולה, בכל תהליכיה.
אדם רוצה לשתות כוס קפה עוד לפני שהוא ניגש לקומקום להרתיח את המים. התכלית והיעד קודמים, הן במעלה והן בחשיבה, לכל מעשה בפועל. וכך התורה קדמה לעולם שנברא בשביל להגשים אותה, עולם שנועד לגלות את האור העליון הגנוז בה.
"סוף מעשה" – שהרי המציאות כולה הולכת אל הגאולה השלמה, שהיא התגלות התורה בצורה מלאה – "במחשבה תחילה", זו התורה שקדמה לעולם.

לא רצחתי, לא גנבתי ולא שדדתי על מה כבר יש לי לחזור בתשובה?
אבי מורי מסביר תמיד שהדבר האחרון שאומרים בנוסח הווידוי של יום הכיפורים הוא "על חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב". תימהון לבב הוא התמיהה שיש במעמקי הלב: וכי אני לא בסדר? מה כבר עשיתי? וזו החתימה של הווידוי, מפני שגם אחרי שמנינו את כל חטאינו, שאלה זו עדיין עלולה להימצא בין קפלי הנפש.
על הפסוק "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", ביאר הבעל שם טוב: לא יחטא באותו הטוב. וכי ראית מימיך תפילה שלא היה בה שום מחשבה זרה? למדת תורה שלא היתה בה שום פנייה לעניינים שאינם לשם שמיים? קיימת מצווה בכל לבבך, בכל נפשך, באהבה ויראה ללא שום בלבול?
רחוקים אנו מן השלמות מרחק רב, והיא אינה יכולה להופיע ביצירי חומר אף לא לרגע אחד. למרות ריחוקנו מן השלמות, התשובה באורה הגדול מדלגת על הפער והמרחק, ומקרבת אותנו חזרה אל מי שלמעלה מכל שלמות, ה' יתברך ותורתו הקדושה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il