Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25475509


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25475510


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25475511


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25475512


Varnish cache server

בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר מצוות התפילה וערכה
1.00x

מתוך פרשת כי תבא

האדם מקיים את הבריאה על ידי התפילה

עיון בויכוחי ר יהושע בן חנניה והקיסר (חולין ס. ). עבודת האדם בעולם היא לקיים אותו למרות שהוא אפסי ומתוך הכרת רוממותו של הקבה. כל פעולות האדם נפעלות רק על גבי הבסיס שהקבה מקיים.
לחץ להקדשת שיעור זה
עוד בנושא מצוות התפילה וערכה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25475513


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25475514


Varnish cache server