בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
גליון מס' 152

האם זו גאווה להרגיש שאני אדם מאוד מיוחד?

undefined

הרב יהושע שפירא

כסלו תשע"ז
2 דק' קריאה
האם זו גאווה להרגיש שאני אדם מאוד מיוחד?
מצד אחד, חייב אדם לומר "בשבילי נברא העולם", מכיוון שכל אדם הוא באמת מיוחד. יחד עם זאת, אדם שמייחס לעצמו את הייחוד הזה ומעוניין שהעולם ישרת אותו ויסתובב סביבו, הוא בעל הגאווה עליה אומר הקדוש ברוך הוא "אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד".
הדרך הנכונה היא לדעת שה' נתן לך אור אלוקי עליון מיוחד במינו, ושכאשר תמלא את שליחותך ותוציא אותה אל הפועל, העולם כולו יואר מהאור האלוקי האצור בקרבך. יש שמחה עצומה על כך שהופקדת על אור כזה, הכל־כך יקר עד שבשבילו נברא העולם.
צריך לזכור שמידת הענווה היא החשובה בכל המידות, כיון שהיא קושרת את האור למקומו האמתי, ולא לייחס את האור לעצמי כאילו אני בראתיו, אני יצרתיו. אלא נשמה שנתת בי – "אתה בראתה, אתה יצרתה..." ואתה מאיר בה את האור המיוחד שלי בעולם.

כשיש לי ייסורים אני מרגישה יותר קרובה לה'. אז האם עלי להתפלל לייסורים?
אנחנו מרגישים קרובים יותר לה' בזמן ייסורים מפני שהם מונעים מאתנו את התחושה שבעולם הזה כבר הכל שלם וטוב ואין צורך במשהו מעבר לזה. דווקא כשנחשפת בפנינו העובדה הפשוטה שהעולם הזה אינו שלם מצד עצמו, בקשת השלמות של הגילוי האלוקי שמעבר לגדרי העולם הזה מתפרצת בקרבנו בצורה טבעית. אולם בדרך כלל איננו מבקשים על ייסורים, וכמו שענו גדולי האמוראים בתשובה לשאלה האם חביבים עליך ייסורים? "לא הם ולא שכרם".
אם מרגיש האדם שהוא רוצה להידבק בה' על ידי ייסורים ואינם פוקדים אותו, ילך לסייע בידי אנשים שמתייסרים, יכאב את כאבם, יתפלל על מר גורלם, ובזה יעשה טובה להם וגם ימלא את חפצו. ואחרי הכל, אנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יגלה את טובו שמעבר לגדרי העולם הזה דווקא בתוך הטוב הנגלה לעינינו, ככתוב "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה".

איפה עדיף להתפלל: בכותל, בקבר דוד או בעיר דוד?
ודאי ששריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, הוא המקום שקרוב ביותר למכון השראת השכינה – שהרי שכינה לא זזה מבית קודשי הקודשים. יחד עם המעלות שיש במקומות שונים ורבים שבהם יש גילוי אלוקי מיוחד, אין מעלה עליונה יותר מאשר מקום בית מקדשנו.
בכל הדורות השתדלו יהודים להגיע לכותל, לשפוך את שיחם לפני ה' מתוך ידיעה שאין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים. שלמה המלך אומר בתפילתו בעת הקמת בית המקדש "להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום... ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שבתך, אל השמים, ושמעת וסלחת".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il