בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
גליון מס' 153

איך מקיימים מצוות כיבוד הורים כשההורים כל הזמן רבים ביניהם ומשפילים זה את זה?

איך מקיימים מצוות כיבוד הורים כשההורים כל הזמן רבים ביניהם ומשפילים זה את זה? על מה החגיגה הגדולה של י"ט כסלו? על זה שיהודי יצא מהכלא? האם צריך להשתתף בצערם של גוים?

undefined

הרב יהושע שפירא

כסלו תשע"ז
2 דק' קריאה
איך מקיימים מצוות כיבוד הורים כשההורים כל הזמן רבים ביניהם ומשפילים זה את זה?

מצוות כיבוד הורים אינה ניסיון לנהל את מערכת היחסים שביניהם, אלא לחיות בדרך הנכונה במערכת היחסים בין הבן והבת להוריהם. הצורך לטפל בקשיים והבעיות שבין ההורים בדרך כלל אינו מוטל על ילדיהם מפני שבדרך כלל התערבות של הילדים מזיקה הרבה יותר משהיא מועילה.

בכדי לסייע בשלום הבית בין ההורים, רצוי שההורים ילכו ליעוץ זוגי אצל אדם מנוסה שיוכל לסייע בידם. צריך לשקול היטב אם רצוי שהילדים בכלל יאמרו שכדאי ללכת ליעוץ כזה, ועל כל פנים מצוות כיבוד הורים היא לאהוב את האב בלי קשר ליחסו אל האם, אלא אם כן הדברים מגיעים לאלימות ולהתעללות, ולאהוב את האם בלי קשר ליחסה אל האב. אנו משתדלים שלא להיכנס למקום שיש בו סתירה בנושא זה אלא לכבד כל אחד כאילו הוא "בן יחיד".על מה החגיגה הגדולה של י"ט כסלו? על זה שיהודי יצא מהכלא?

אני חושב שהחגיגה והשמחה העצומה של י"ט כסלו היא על זה שפנימיות התורה התפרצה לקומה של הרחבה והעמקה בסדר גודל חדש. להתרחבות הזאת יש דמות, שהיא פרצה את הדרך, שעל ידה התגלו האורות הגדולים.

בעל התניא, הוא, הספר שלו וכל כתביו האירו את כל האופק של היהדות. ולכן בשעה שתורתו התרחבה כל כך והסבריו העמוקים והדקים השתלשלו גם להגיע לשכל פשוט של כל יהודי ולא נשמרו בשמי שמים, אז כל היהדות הרוויחה אור ענק.

לכן היום הזה הוא אור שמשפיע לכל עם ישראל, יש בו התעוררות פנימית של הנשמה לדבוק בקדוש ברוך הוא ולקיים את מצוות "דע את אלוקי אביך ועבדהו". כל מי שזוכה לטעום מהטעם של התורות של האדמו"ר הזקן וכל האדמו"רים ממשיכיו יודע עד כמה ההסברות החב"דיות הן מופלאות ועשירות והן מביאות גם לאדם הפשוט טעם של אלוקות ממש.

האם צריך להשתתף בצערם של גוים?

מרן הרב קוק כותב ש"אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה..." וכך מצינו אצל אברהם אבינו, שלמרות ששמע מה' שאנשי סדום הם רעים וחטאים מאוד, בכל זאת התפלל עליהם ורצה בטובתם. הנצי"ב בהקדמתו לספר בראשית אומר שעל שום כך נקראו האבות הקדושים "ישרים", מפני שהישרות הטבעית רוצה בטובת הכל, כמו שאומר הרב קוק – "אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל".

יחד עם זאת אין בכך כוונה לאהבת הרוע, האכזריות, שפיכות הדמים והאליליות שנמצאת בקרב העמים. וכמו שביחס האב לבנו אומר החכם באדם "את אשר יאהב ה' - יוכיח", כך גם ביחס לעמים. מפני שאנו אוהבים את כל האומות, אנו מוכיחים אותן ומבקשים שהרשעה כולה כעשן תכלה ותעביר ממשלת זדון מן הארץ, כדי להפוך כל העמים שפה ברורה לקרוא בשם ה'.

.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il