בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וישב
לחץ להקדשת שיעור זה

על אור החנוכה ועצמאות ישראלית

undefined

הרב יוסף כרמל

כסלו תשע"ז
3 דק' קריאה
האם נסי החנוכה רלוונטיים לדורנו? התשובה היא: יותר מאי פעם!!!
נברר נקודה זו מבראשית (תרתי משמע). נתחיל בפרשת השבוע.
ניתן לומר כי מכירתו של יוסף העברי, איש ארץ ישראל והורדתו מצרימה, הם מבחינה מסוימת פתיחת תקופת הגלות. זוהי תחילתה של דרך היסורים הארוכה - התוצאה של איבוד העצמאות.
הרמב"ם, במבוא להלכות חנוכה, הסביר כי ההודאה על הנסים, בימים אלה, היא כפולה, על:
א. ביטול הגזרות שמנעו שמירת התורה וחיים בקדושה ובטהרה- ההיבט הדתי של החיים היהודיים.
ב. על חזרת השלטון העצמאי = מלכות, של עם ישראל בארץ ישראל-ההיבט הלאומי של החיים כיהודים. וז"ל:
"בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני " (הלכות מגילה וחנוכה פרק ג ה"א).
במבט לאחור, עם ישראל נהנה רק מתקופות קצרות מאוד של עצמאות מדינית לאורך ההיסטוריה.
חז"ל עסקו בסוגיא זו במדרש הבא:
"ר' נחמן פתח 'ואתה אל תירא עבדי יעקב' מדבר ביעקב דכתיב "וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה" (בראשית כ"ח יב) אמר ר' שמואל בר נחמן אלו שרי אומות העולם, דאמר ר' שמואל בר נחמן מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו שרה של בבל עולה שבעים שלבים (70 שנה של גלות בבל) ושל מדי נ"ב (52 שנה של מלכות פרס ומדי) ושל יון ק"פ (כנראה שחז"ל נתנו 180 שנה לתקופה שבין אלכסנדר מוקדון לחשמונאים) ושל אדום (חז"ל זיהו את רומא עם אדום) עולה ולא יודע כמה (בגלל אורכה העצום של הגלות, מאז הריסת בית המקדש השני וחיסול מרד בר כוכבא בידי הרומאים, קרוב ל2000 שנים). באותה שעה נתיירא יעקב אבינו אמר אפשר שאין לזה ירידה? אמר לו הקדוש ברוך: "אַל תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב" (ישעיהו מ"ד ב), אפילו הוא עולה ויושב אצלי, משם אני מורידו הה"ד: "אִם תַּגְבִּיהַּ כַּנֶּשֶׁר וְאִם בֵּין כּוֹכָבִים שִׂים קִנֶּךָ מִשָּׁם אוֹרִידְךָ נְאֻם יְקֹוָק" (הנבואה היא על אדום=רומא) (עובדיה א' ד). באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר שמא ח"ו כשם שלאלו ירידה אף לי כן, אמר לו הקדוש ברוך הוא ואתה אל תירא, אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית! (ואתה וצאצאך תזכו לשלטון עצמאי לעולם בארץ ישראל) לא האמין ולא עלה ! א"ר ברכיה ור' חלבו בשם רשב"י ר' מאיר היה דורש "בְּכָל זֹאת חָטְאוּ עוֹד וְלֹא הֶאֱמִינוּ בְּנִפְלְאוֹתָיו" (תהלים ע"ח לב) זה אבינו יעקב שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אלו האמנת ועלית עוד, לא ירדת! ועכשיו שלא האמנת ולא עלית, עתידין בניך שיהו משתעבדין בד' מלכיות בעולם הזה (בבל, מדי,יון ורומא) במסים ובארנוניות (שעבוד מדיני) ובזימיות ובגלגליות (דיכוי פיזי ועינויים, כמו אינקוויזיציה, מסעי צלב, פוגרומים ושואה). באותה שעה נתיירא יעקב, אמר לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע יכול לעולם (אף פעם לא נזכה לגאולה מדינית וחיים עצמאיים ומשוחררים מגזרות רוחניות?!) אמר לו "וְאַתָּה אַל תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב נְאֻם יְקֹוָק וְאַל תֵּחַת יִשְׂרָאֵל כִּי הִנְנִי מוֹשִׁיעֲךָ מֵרָחוֹק וְאֶת זַרְעֲךָ מֵאֶרֶץ שִׁבְיָם וְשָׁב יַעֲקֹב וְשָׁקַט וְשַׁאֲנַן וְאֵין מַחֲרִיד" (ירמיהו ל' י) (ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כט ב).

בדורנו, זכינו בפעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל, לקיבוץ גלויות משמעותי וכל כך נרחב.
זכינו לעצמאות מדינית קרוב לשבעים שנה. זכינו לפריחה תורנית שאין דומה לה.

הבה נודה על כך לקב"ה, גם בחג החנוכה הבא עלינו לטובה, נעשה הכל ונתפלל כדי שנמשיך לזכות גם ל"וְשָׁקַט וְשַׁאֲנַן וְאֵין מַחֲרִיד" מבחינה רוחנית - תורנית וגם מבחינה ביטחונית - לאומית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il