בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון מס 143

על מה כדאי לחשוב בזמן תקיעת שופר?

undefined

הרב יהושע שפירא

תשע"ז
2 דק' קריאה
על מה כדאי לחשוב בזמן תקיעת שופר?
תקיעת שופר היא מצווה מיוחדת ונפלאה, שהכוונות בה הן רבות עד בלי די. נדמה שאין עוד מצווה שכיוונו בה כל כך הרבה כוונות כמו בתקיעת שופר, ולכן עלינו לזכור את הכלל הגדול ש"לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל ממנה".
נדמה לי שהכוונה הנפלאה ביותר נמצאת בדרשה בת שלוש מילים של רבי מנחם מנדל מקוצק, שהיה אומר את לשון הגמרא: "רחמנא אמר תקעו!". כלומר, שהקב"ה ציווה ולכן אנו תוקעים בשופר – , כמו שאומר הפסוק "לעשות רצונך אלוקי חפצתי", וזו הכוונה היקרה מכל הכוונות.
רבנו סעדיה גאון סידר עשר כוונות על התקיעות, שמובאות בחלק מהמחזורים – וכדאי לעיין בדבריו. העיקריות שבהן הן כדי שיעלה זיכרון וזכות עקדת יצחק לפניו יתברך, להזכירנו את מתן תורה, והחותמת היא - התפילה לשמוע במהרה את קול שופרו של משיח צדקנו.

מה בדיוק הזכות הגדולה של אברהם בעקדת יצחק?
פירושים רבים נאמרו בעניין זה, והקרוב אל הפשט בעיני הוא שאברהם אבינו שמע ציווי אלוקי שיצר בנפשו סתירה, שהרי הקב"ה בכבודו ובעצמו אמר "כי ביצחק יקרא לך זרע".
כשדבר ה' מגיע אלינו בבהירות, יש לנו יותר כוחות לעבוד אותו, אבל כשהוא מופיע באופן שסותר את רצון ה' בעצמו, הדבר יוצר ספק וערפל, ואז אנו מוצאים מפלטים ותירוצים כדי לא לקיים דברים שתובעים מאיתנו הקרבה גדולה.
אברהם ידע להיצמד למה שאמר לו הקב"ה בשעה זו, מבלי לפלפל ולהקשות מזמנים אחרים, לבקוע את חומות הספק ולהציב את נקודת מסירות הנפש לדבר ה' כיסוד היסודות של האומה הישראלית.

איך להתפלל בראש השנה: לבקש על השנה החדשה, לחזור בתשובה או להודות לה' שהוא ברא את העולם?
עיקר העבודה בראש השנה היא המלכת ה' בעולם. ההמלכה אמנם קשורה לבריאת העולם שהזכרת בשאלתך אך לא כהודאה. ההמלכה מבטאת את הרצון והשותפות שלנו במלכות ה' יתברך ועל ידי כן אנו מגבירים את האור האלוקי בבריאה כולה מצד שורש בריאתה.
הברכות המיוחדות לראש השנה פותחות במלכויות, והמלכת ה' היא הקו החורז את מירב הפיוטים של היום הקדוש הזה. מתוך המלכת ה' עלינו אנחנו מבקשים שהמלך יזכרנו לטובה, ומוסיפים את פסוקי הזיכרונות. הכלי של ההמלכה והעלאת זיכרוננו לפניו הוא השופר – וכמו שאמרו חז"ל, "אמרו לפני בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות. מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה? בשופר".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il