בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

בדיקת מקום תפילין של ראש

undefined

בית מדרש ג. אסף

איר תשע"ז
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. שני דרכים לבדיקת מקום תפילין של ראש- באמצעות האצבעות, בהבטה במראה.
ב.גילוי תפילין של ראש- תפילין של ראש צריכים להיות גלויים לדעת המקובלים יש לכסותם בטלית.

א. בדיקת מקום תפילין של ראש
תפילין של ראש צריכות להיות מונחות מעיקרי השיער ועד מקום שמוחו של תינוק רופס, מכוונות באמצע הראש, בין העיניים.
כיצד ניתן לבדוק שהן במקומן?
יש פוסקים שאוסרים להביט במראה מחשש לאיסור 'לא ילבש' 1 . חלקם סוברים שאף לצורך תיקון מקום התפילין על הראש אין להביט במראה. אלא לבדוק באמצעות האצבעות שהתפילין במקומן 2 .
לעומתם, פוסקים רבים סוברים שאין איסור להביט במראה. ויש לזה שלש סיבות:
1- האיסור הוא במקום בו מנהג הנשים בלבד להביט במראה, במקום בו גם גברים רגילים להביט- אין משום לא ילבש. בזמנינו גברים רגילים להביט במראה ואין איסור.
2- האיסור הוא שכוונתו להתקשט ולהתייפות, אך כשהכוונה היא אחרת מותר. לכן מותר לכוון את מקום התפילין בעזרת מראה.
3- האיסור הוא לא להביט, אלא התוצאה של ההבטה, שיתקשט כמנהג הנשים. בהבטה על מנת לכוון תפילין זה לא שייך ומותר.
להלכה- רבו המתירים, וכך נהגו רבים 3 .

ב. גילוי תפילין של ראש
כתוב בתורה (דברים כח י): "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". ודרש רבי אליעזר בן הורקנוס: "אלו תפילין שבראש".
מכאן למדו הראשונים שהתפילין של ראש צריכות להיות מגולות, שיראו לעיני כל. ולא רק הבית אלא גם הקשר.
אמנם, מאחר וזו דרך כבוד, אין דרך ארץ לתלמיד לפני רבו לגלות את התפילין, שלא ישווה עצמו לרבו, ולכן יכסה את התפילין בטלית. לדעת רמ"א בזמנינו אין להקפיד בזה מאחר ומניחים תפילין רק בזמן התפלה, אך לכתחילה אם אפשר, כדאי להדר בזה.
לדעת האר"י הקדוש, יש לכסות את התפילין, והנוהגים על פי הקבלה יעשו זאת 4 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il