בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון מס 168

איך מתמודדים עם כעס על אלוקים?

undefined

הרב יהושע שפירא

ניסן תשע"ז
2 דק' קריאה
איך מתמודדים עם כעס על אלוקים?
יש הבדל בין הבעת כאב לבין כעס. מותר ואפשר לזעוק אל מול ה' יתברך, וכל מגילת איכה היא זעקה גדולה, "ראה ה' והביטה למי עוללת כה?!". כעס, לעומת זאת, בא ממקום אחר לגמרי. זו עמדה שיפוטית על חוסר צדק, על כך שנעשה מעשה לא נכון ולא הוגן. כעס הוא כפירה בשלמות האלוקית, בטוב האלוקי וגם בחטאים ובעוונות שלנו.
חלילה! איננו עומדים בעמדה שיפוטית כלפי מעלה, אלא מאמינים באמונה שלמה בטוב ה'. כשהאמונה הזו מתנגשת עם סבל חריף שאנו מרגישים, אנו זועקים את הפער אבל נותרים באמונה שלמה ומלאה שטוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו, כל מחשבותיו אלינו גם כשאין לנו דרך לגשר על הפער ולהבין את דרכי הנהגתו.

קל לי להתקרב אל ה' כשמשהו קורה, אבל איך מתקרבים אל ה' כשהכל בסדר?
רבותינו אומרים שכל הקרבנות עתידים להתבטל חוץ מקרבן תודה. לעתיד לבוא הרשעה כולה כעשן תכלה והקדוש ברוך הוא יעביר ממשלת זדון מן הארץ, ובאותם ימים נשגבים יהיה רק טוב. מכל הפניות שלנו אל ה' תיוותר העמוקה, הנצחית והמשמעותית ביותר – הכרת התודה.
וגם היום, טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון. חלק גדול מהמזמורים והתפילות שאנו אומרים, במיוחד בשבתות וימים טובים, עוסקים בתודתנו העמוקה על איברים שפילגת בנו ועל נשמה שנפחת באפינו.
וחוץ מזה, ממש לא הכל בסדר. יש חסרונות וכאבים גדולים בעולם, ועלינו להתפלל מעומק לב ונפש על צערם של אחרים ועל צער השכינה וגלותה. ואם נדמה לנו שהכל אצלנו טוב, כנראה שאנחנו צריכים להרבות תפילה על עצמנו...

איך מחברים בין השכל למעשים? אני יודעת שמשהו טוב או לא טוב אבל זה לא עוזר לי בשעת מעשה...
בשעת המעשה השכל הוא זעיר וקטן, ואילו ממשות הרגש היא מקיפה וגדולה. התיקון העיקרי הוא לעסוק שלא בשעת המעשה בלימוד הפן ההלכתי־מעשי והתוכן והטעם הפנימיים של העניינים המעסיקים אותך. על ידי ריבוי הדעת אנו יכולים להיות מרובי אור בשעת המעשה.
בנוסף לכך, אנו צריכים להתבונן אילו עניינים נותנים לנו כוח להתגבר על חולשתנו ולפעול בעוצמה: לעתים ההשתייכות לחבורה של עובדי ה', לעתים ניגון, לעתים דיבור או השתדלות להרחבת מעשה המצווה. עלינו להשתמש בדבר שמעצים אותנו כמנוף לפעולה.
ואחרי הכל, על האדם לזכור שיש לו בחירה ובידו להכריע לטוב בשעת מעשה על ידי הזיכרון שזהו רצון ה' יתברך, ואנא עבדא דקודשא בריך הוא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il