בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • ציצית ותפילין
לחץ להקדשת שיעור זה

הנחת תפילין במנחה

undefined

בית מדרש ג. אסף

איר תשע"ז
עיקרי ההלכות
א.מי שיש ביכולתו להניח תפילין במנחה, טוב שיעשה זאת.
ב.במנחה- לדעת הפוסקים יניח תפילין של רש"י. למקובלים מחלוקת- יש אומרים של ר"ת, ויש אומרים שמושא רבא.

א. הנחת תפילין במנחה
מצות תפילין נמשכת כל היום אלא שמחמת שקשה לשמור על קדושתן נהגו להניחם רק בשעת התפילה.
לכן, כתבו פוסקים רבים שיש להניח תפילין גם בתפילת מנחה ולא רק בשחרית.
אמנם, מעטים נוהגים כך למעשה. ונתנו הפוסקים טעם למנהג העולם לא להניח במנחה- מפני הרמאים', שיראו עצמם כצדיקים על ידי הנחת תפילין במנחה ויטעו בהם בני אדם שיחשבום לישרים ונאמנים.
למעשה נראה שמי שיש ביכולתו להניח תפילין במנחה, ראוי שיעשה זאת 1 .

ב. איזה תפילין להניח במנחה
הפוסקים והמקובלים שכתבו להניח תפילין במנחה נחלקו האם להניח תפילין של רש"י או של ר"ת.
לפוסקים יש להניח תפילין של רש"י כמו בתפילת שחרית.
למקובלים- בשער הכוונות מובא שהאר"י הקדוש הניח תחילה תפילין של ר"ת במנחה, ואחר זמן שינה את מנהגו והניח תפילין שמושא רבא.
מאידך, החיד"א כותב בשם תלמידו של האר"י, רבי חיים ויטאל, להניח במנחה תפילין של ר"ת 2 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il